+45 96 15 30 00

9. februar 2023

§ 3- ophør af hidtidig drift – er du særlig hårdt ramt?

Answer misery adieus add wooded how nay men before though. Pretended belonging contented mrs suffering.
Med naturbeskyttelsesloven fra 1992 kom ”§3-arealerne” -de beskyttede naturarealer. Heri havde man lov til at opretholde den drift, man havde haft på arealerne før 1992. Så hvis man indtil 1992 havde gødet arealerne hver 3. år måtte denne praksis fortsættes. Men i 2020 blev det besluttet at dette skulle ophøre pr. 1. juli 2022.

Her blev der indført et forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning. Arealerne må stadig græsses og slås. Det er også tilladt med den gødning dyrene lægger på arealet i forbindelse med græsningen. Intensiveres brugen af et § 3-areal, vil det fortsat kræve tilladelse fra kommunen. Det kan fx være hvis man starter med at græsse et areal, der hidtil har ligget urørt hen. Spørg kommunen eller din konsulent, hvis du er i tvivl.

Hvis du er særlig hårdt ramt af de nye regler om § 3-natur, så har du mulighed for at søge erstatning. Dette kræver, at der skal være tale om et ”ekspropriativt indgreb”. Her vil du kunne søge om erstatning eller dispensation. Landbrug og Fødevarer kører i øjeblikket 5-6 prøvesager, bl.a. en sag fra Thy. Disse sager køres, for at finde ud af hvad der skal til, før man er ”atypisk hårdt ramt”. Hvis du skal søge erstatning, er det påkrævet at du kan oplyse, og dokumentere drift, driftstab, arealstørrelser og hidtidig drift.

Det er Fjordlands anbefaling du venter med at søge, hvis du er i tvivl, om du er atypisk hårdt ramt, ind til de første afgørelser kommer.

Alternativt henvend dig til din konsulent, der kan hjælpe dig videre i forløbet.

Har du interesse i at kigge nærmere på dine § 3-arealer, er det nemt at bruge appen ”Beskyttet natur” på din telefon.

ANNA WORM

Teamleder Natur
Mail: awo@fjordland.dk
Tlf: 9618 5797
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram