+45 96 15 30 00

Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
18. april 2024
Vækststadier: øv dig i at bestemme dem alligevel
Read More
18. april 2024
Svampebekæmpelse i vinterbyg
Read More
18. april 2024
Svampebekæmpelse i Triticale
Read More
18. april 2024
Svampebekæmpelse i korn, hvornår skal der køres?
Read More
18. april 2024
Registreringsnet uge 16: Udviklingen af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps og svampesygdomme i vinterbyg
Read More
18. april 2024
Bekæmpelse af flyvehavre i vintersæd
Read More
11. april 2024
Etablering af blomster og bestøverbrak
Read More
11. april 2024
Vækstregulering i vintersæd
Read More
11. april 2024
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
Read More
11. april 2024
Nyt fra registreringsnet uge 15
Read More
11. april 2024
Etablering af majs 2024
Read More
4. april 2024
Registreringsnet uge 14: Udviklingen af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps
Read More
4. april 2024
Skadedyr i raps, der skal holdes øje med
Read More
3. april 2024
Tilpasning af gødningsstrategien i et vådt forår
Read More
3. april 2024
Præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder: Vigtigheden af "as-applied" filer
Read More
3. april 2024
Forårsslåning af brak
Read More
20. marts 2024
Opfølgende ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede
Read More
20. marts 2024
Ukrudtsbekæmpelse i vinterbyg
Read More
20. marts 2024
Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
Read More
20. marts 2024
Tidlig ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
Read More
20. marts 2024
Registreringsnet uge 12: Udviklingen af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps
Read More
20. marts 2024
Kvælstofprognosen 2024
Read More
20. marts 2024
Forårsbehandling af vinterrug og triticale
Read More
13. marts 2024
Sådan bekæmper du ukrudt i vinterraps om foråret
Read More
13. marts 2024
Registreringsnet uge 11
Read More
13. marts 2024
Omsåning / isåning i vintersæd
Read More
13. marts 2024
Jord på vejen
Read More
13. marts 2024
Erfagrupper med fælles interesseområder
Read More
6. marts 2024
Vårsædsetablering: husk det gode såbed
Read More
6. marts 2024
Sprøjtning mod ukrudt i vintersæd, der er behandlet i efteråret, eller hvis der er meget græsukrudt
Read More
6. marts 2024
Registreringsnet uge 10: Udviklingen af lys bladplet i vinterraps
Read More
28. februar 2024
Vækstregulering i vinterraps i foråret
Read More
28. februar 2024
Præcisionsjordbrug - tekniske udfordringer
Read More
28. februar 2024
Er dine græsmarker klar til vækststart?
Read More
28. februar 2024
Hold øje med lys bladplet i vinterraps
Read More
28. februar 2024
For mange bliver fanget med forbudte midler i kemirummet
Read More
21. februar 2024
Mangler du gyllekapacitet?
Read More
21. februar 2024
IPM-Skema skal udfyldes
Read More
21. februar 2024
Gødskningsstrategi i vintersæd
Read More
21. februar 2024
Regler for udbringning af husdyrgødning
Read More
21. februar 2024
Faglig god gylleudbringning i foråret
Read More
21. februar 2024
Den faglige hemmelighed bag præcisionsjordbrug
Read More
1. februar 2024
Husk gylleanalyser
Read More
1. februar 2024
Gødskning af vinterraps
Read More
1. februar 2024
Bejdsebehovsanalyser
Read More
1. februar 2024
1-årsreglen ved ophør af miljøtilsagn ol.
Read More
1. februar 2024
Mange fejl ved syn af sprøjter
Read More
18. januar 2024
Urter i græsmarkerne
Read More
17. januar 2024
Præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder - regler
Read More
17. januar 2024
Genopdyrkningsret
Read More
1 2 3 5
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram