+45 96 15 30 00

15. juni 2022

Nye regler om brug af §3-beskyttede arealer træder i kraft

Den 1. juli træder de nye regler om brugen af §3-beskyttede arealer i kraft. Det betyder at §3-arealer ikke længere må omlægges, gødskes, sprøjtes, isåes eller på anden måde laves jordforbedring som kalkning eller tromling.

Lovændringen betyder at §3-arealer som f.eks. enge der tidligere har været omlagt hvert 7.-10. år fremadrettet slet ikke må omlægges.

Fjordland anbefaler at vores kunder, der har arealer med §3-beskyttelse eller arealer, som grænser op til §3-arealer at benytte muligheden for at holde styr på §3 arealerne ved hjælp af de følgende digitale værktøjer:

§3-NATUR

Naturstyrelsens App for beskyttet natur. Med appen kan du se de vejledende §3-beskyttelser og andet fredet natur såsom fredede fortidsminde og beskyttede diger. Appen henter data direkte fra kommunernes systemer og indtegningerne er dermed de mest retvisende indtegninger/registreringer der er offentligt tilgængeligt.

DIN NATUR

Du kan abonnere på den gratis service ”Din Natur”  og få besked, hvis kommunen ændrer eller tilføjer §3-registreringer på dine arealer. Du markerer selv de arealer du gerne vil have besked om når der sker ændringer.

AREAL
INFORMATION

Danmarks Arealinformation er en onlineportal med data om stort set alt indenfor miljø og natur. Her kan findes kortmaterialer om §3-natur og meget andet. Portalen er ikke specielt brugervenlig og kan være kompliceret at navigere, men der er utroligt meget data tilgængeligt når man lærer at bruge systemet.
Mulighed for erstatning eller dispensation
Hvis du rammes atypisk hårdt af lovindgrebet bliver der en mulighed for at søge erstatning eller dispensation. Vi ved ikke ret meget om mulighederne endnu, udover at Miljøstyrelsen åbner en portal med mulighed for ansøgning om erstatning/dispensation hvis lovindgrebet på din bedrift får karakter af et ekspropriationslignende indgreb.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os...

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram