+45 96 15 30 00

23. oktober 2023

5. registrering af bladlus i vinterbyg og vinterhvede

Der er pt. registreret i 22 hvedemarker, og der er fundet bladlus i 16 af markerne (2-15 pct. angrebne planter). Hvedemarkerne er sået 4.-15. september, og en enkelt mark er sået usædvanlig tidligt nemlig 18. august (her er 0 pct. angrebne planter).

Der er pt. registreret i 14 vinterbygmarker, og der er fundet bladlus i 9 af markerne ( 1-20 pct. angrebne planter).

 Vinterbygmarkerne er sået 2.-15. september, og en enkelt mark er sået usædvanlig tidligt nemlig 12. august (her er 0 pct. angrebne planter). Begge de tidligt såede marker ligger i Vestjylland (Lemvig).

Nedenfor i figur 1-2 er udviklingen af bladlus i år i vinterhvede hhv. vinterbyg sammenlignet med tidligere år.
Figur 1. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i vinterhvede i efterårene 2014-2023.
Figur 2. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i vinterbyg i efterårene 2014-2016 og 2018-2023.
Finder man bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. For hver uges udsat såtid opnås op til en halvering af angreb af havrerødsot. Ved tidlig såning og dermed tidlig fremspiring har bladlusene nemlig længere tid til at opformere sig og overføre virus i efteråret. I år er fremspiringen ved en given sådato sket lidt hurtigere end normalt grundet det varme vejr. Dette kunne lede til at udvide perioden, hvor bekæmpelse er aktuel, med nogle få dage, men så nøjagtig kan man ikke fastlægge ved hvilken sådato, at bekæmpelse ikke længere er aktuel. Det afhænger også af angrebsgraden af bladlus.

I denne uge har der i de tidligt såede marker været mindst 2-3 procent angrebne planter i 8 af 14 vinterbygmarker og i 16 af 22 vinterhvedemarker, så vær i år meget obs på bladlus især i tidligt såede marker.

Evt. bekæmpelse kan i tidligt såede marker være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Ved kraftige angreb kan bekæmpelse være aktuel tidligere. Jo færre udviklede blade ved bekæmpelse jo kortere virkningstid. Ved bekæmpelse senere på året er temperaturen lavere og nyvæksten derfor mindre. Ved senere såning kan bekæmpelse derfor udføres ved færre blade.

Vær også obs på evt. angreb i tidligt sået rug.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,05-0,1 l Mavrik. Begge midler må kun anvendes 1 gang om efteråret. Afhængig af nyvæksten efter behandling kan der regnes med ca. 2-3 ugers virkningstid.

I ”havrerødsot-efteråret” 2014 var bladlusbekæmpelse ind i november nødvendig i flere marker, men vejrforholdene i dette efterår skal afventes. Forsøg har vist, at halvdelen af havrebladlusene dør ved ÷0,5 °C og halvdelen af kornbladlusene først ved ÷ 8° C.
Lus er allerede bekæmpet for 2-3 uger siden
Hvis der tidligere er bekæmpet lus, skal markerne stadig holdes under observation. Hvis der er nye angreb, kan det være aktuelt med en yderligere behandling mod lus. Hvis der tidligere er anvendt Kaiso Sorbie, kan der anvendes Mavrik – og omvendt.
Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram