+45 96 15 30 00

Følg med i nyhederne fra Fjordlands planteavlsrådgivning 

Søg efter artikler:

18. april 2024
Vækststadier: øv dig i at bestemme dem alligevel Læs mere
18. april 2024
Svampebekæmpelse i vinterbyg Læs mere
18. april 2024
Svampebekæmpelse i Triticale Læs mere
18. april 2024
Svampebekæmpelse i korn, hvornår skal der køres? Læs mere
18. april 2024
Registreringsnet uge 16: Udviklingen af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps og svampesygdomme i vinterbyg Læs mere
18. april 2024
Bekæmpelse af flyvehavre i vintersæd Læs mere
11. april 2024
Etablering af blomster og bestøverbrak Læs mere
11. april 2024
Vækstregulering i vintersæd Læs mere
11. april 2024
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Læs mere
11. april 2024
Nyt fra registreringsnet uge 15 Læs mere
11. april 2024
Etablering af majs 2024 Læs mere
4. april 2024
Registreringsnet uge 14: Udviklingen af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps Læs mere
4. april 2024
Skadedyr i raps, der skal holdes øje med Læs mere
3. april 2024
Tilpasning af gødningsstrategien i et vådt forår Læs mere
3. april 2024
Præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder: Vigtigheden af "as-applied" filer Læs mere
3. april 2024
Forårsslåning af brak Læs mere
20. marts 2024
Opfølgende ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Læs mere
20. marts 2024
Ukrudtsbekæmpelse i vinterbyg Læs mere
20. marts 2024
Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner Læs mere
20. marts 2024
Tidlig ukrudtsbekæmpelse i vårsæd Læs mere
20. marts 2024
Registreringsnet uge 12: Udviklingen af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps Læs mere
20. marts 2024
Kvælstofprognosen 2024 Læs mere
20. marts 2024
Forårsbehandling af vinterrug og triticale Læs mere
13. marts 2024
Sådan bekæmper du ukrudt i vinterraps om foråret Læs mere
13. marts 2024
Registreringsnet uge 11 Læs mere
13. marts 2024
Omsåning / isåning i vintersæd Læs mere
13. marts 2024
Jord på vejen Læs mere
13. marts 2024
Erfagrupper med fælles interesseområder Læs mere
6. marts 2024
Vårsædsetablering: husk det gode såbed Læs mere
6. marts 2024
Sprøjtning mod ukrudt i vintersæd, der er behandlet i efteråret, eller hvis der er meget græsukrudt Læs mere
6. marts 2024
Registreringsnet uge 10: Udviklingen af lys bladplet i vinterraps Læs mere
28. februar 2024
Vækstregulering i vinterraps i foråret Læs mere
28. februar 2024
Præcisionsjordbrug - tekniske udfordringer Læs mere
28. februar 2024
Er dine græsmarker klar til vækststart? Læs mere
28. februar 2024
Hold øje med lys bladplet i vinterraps Læs mere
28. februar 2024
For mange bliver fanget med forbudte midler i kemirummet Læs mere
21. februar 2024
Mangler du gyllekapacitet? Læs mere
21. februar 2024
IPM-Skema skal udfyldes Læs mere
21. februar 2024
Gødskningsstrategi i vintersæd Læs mere
21. februar 2024
Regler for udbringning af husdyrgødning Læs mere
21. februar 2024
Faglig god gylleudbringning i foråret Læs mere
21. februar 2024
Den faglige hemmelighed bag præcisionsjordbrug Læs mere
1. februar 2024
Husk gylleanalyser Læs mere
1. februar 2024
Gødskning af vinterraps Læs mere
1. februar 2024
Bejdsebehovsanalyser Læs mere
1. februar 2024
1-årsreglen ved ophør af miljøtilsagn ol. Læs mere
1. februar 2024
Mange fejl ved syn af sprøjter Læs mere
18. januar 2024
Urter i græsmarkerne Læs mere
17. januar 2024
Præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder - regler Læs mere
17. januar 2024
Genopdyrkningsret Læs mere
1 2 3 8
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram