+45 96 15 30 00

10. august 2023

Ændring af efterafgrøder og indberetning af sen etablering

Vejret er ikke just perfekt til høstarbejdet, men fristerne for etablering af efterafgrøder er stadig de samme.
Datoerne for seneste etablering er:

20. JULI

Græs i majs

20. JULI

Mellemafgrøder i kornafgrøder

31. JULI

Græs i kornafgrøder

20. AUGUST

Efterafgrøder med f.eks.
Olieræddike
Honningurt
Rug
Vårbyg 
eller Havre
Ændringer til placeringen af efterafgrøder og alternativer skal være indberettet senest d. 10. september. Men tag kontakt til din planterådgiver så tidligt som muligt for at undgå ”trafikprop” op til indberetningsfristen.
Husk at målrettede efterafgrøder som udgangspunkt er stedfaste, der kan opstå problemer, hvis du skal flytte med dem, kontakt din planterådgiver for at sikre dig at den tiltænkte ændring kan lade sig gøre.
Husk at efterafgrøder skal kunne leve op til kravene til dækningsgrad. Dette krav sænkes, hvis man har indmeldt sen etablering. Des senere etablering des lavere dækningskrav.

Sen etablering af efterafgrøder

Hvis det ikke kan lade sig gøre at etablere efterafgrøden inden fristen skal der indmeldes forsinket etablering af efterafgrøden i de marker hvor det er aktuelt. Dette vil give en kvotereduktion i 2024, størrelsen af kvotereduktionen afhænger af såtidspunktet.


Tabel: Reduktion af kvælstofkvote i 2024 ved sen/udskudt etablering af efterafgrøde

UDBRAGT MÆNGDE ORG. GØDNING 2021/2022

EFTERAGRØDE SÅET I PERIODEN

KVOTEREDUKTION KG N PR. HA. EFTERAFGRØDER

UNDER 80 KG N PR. HA.

21. - 24. august
25. - 28. august
29. august - 7. september
8,5
16,0
30,5

80 KG N PR. HA. ELLER DEROVER

21. - 24. august
25. - 28. august
29. august - 7. september
13,7
25,7
49,3

N-kvotereduktion på dagsbasis

Som noget nyt kan man i 2023 vælge at få reduktion på dagsbasis i stedet for intervalinddelingen beskrevet herover, ved at bruge præcisions jordbrug. Det betyder at du vil få kvotereduktion specifikt for den dag du har sået din efterafgrøde. For at kunne bruge denne mulighed skal der forelægge dokumentation i form af:

LOGFIL I SHAPE-FORMAT

Logfil i SHAPE-format, der dokumenterer at du har udført positions- og datobestemt såning af dine efterafgrøder.

DOKUMENTATIONEN

Dokumentationen skal kunne fremvises ved kontrol op til 5 år efter udløbet af planperioden 2023-2024. Dvs. logfilen skal opbevares og kunne fremvises til og med 31. juli 2029.
Du kan se den dagsbaserede kvotereduktion i skemaet herunder.

SÅTIDSPUNKT

UNDER 80 KG N I ORG. GØDNING I 2022

OVER 80 KG N I ORG. GØDNING I 2022 

21. august
2,2
3,6
22. august
4,4
7,0
23. august
6,5
10,4
24. august
8,5
13,7
25. august
10,5
16,8
26. august
12,3
19,9
27. august
14,2
22,9
28. august
16,0
25,7
29. august
17,7
28,5
30. august
19,4
31,2
31. august
20,9
33,8
1. september
22,5
36,3
2. september
24,0
38,7
3. september
25,4
41,0
4. september
26,8
43,2
5. september
28,1
45,3
6. september
29,3
47,3
7. september
30,5
49,3

Opsparede pligtige efterafgrøder kan bruges i stedet for kvotereduktion

Hvis du har sået pligtige efterafgrøder for sent, kan du som noget nyt i 2023 vælge at bruge af dine opsparede pligtige efterafgrøder i stedet for at få en N-kvote reduktion. Muligheden kan både bruges på dagsbasis efter de samme dokumentationskrav som ”N-kvotereduktion på dagsbasis” beskrevet herover. Eller man kan det gammelkendte intervalsystem som beskrevet først i artiklen. Dit forbrug af opsparingen pr. ha. efterafgrøder der er sået for sent kan ses i tabellen herunder. Datoer markeret med FED er sidste dato i et interval og vil være den værdi der skal benyttes hvis man bruger ”intervalsystemet”.

SÅTIDSPUNKT

BRUG AF OPSPAREDE EFERAFGRØDER I HA.

21. august
0,02
22. august
0,04
23. august
0,06
24. august
0,08
25. august
0,10
26. august
0,11
27. august
0,13
28. august
0,15
29. august
0,16
30. august
0,18
31. august
0,19
1. september
0,20
2. september
0,22
3. september
0,23
4. september
0,24
5. september
0,26
6. september
0,27
7. september
0,28
Har du spørgsmål, eller har du brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JENS CHR. LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
pencilprinterfile-addphone-handsetleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram