+45 96 15 30 00

11. maj 2022

Ændringsfrist af fællesskema

Der kan ændres på følgende punkter

Ansøgningsrunden for arealstøtte sluttede i år d. 28 April 2022, efter en frist forlængelse på 6 dage.
Hvis du ikke har fået indsendt fællesskema ansøgningen endnu, kan dette stadig gøres indtil d. 23 Maj 2022 dog nedsættes støtten med én procent pr. arbejdsdag.
D. 23 Maj er også ændringsfristen hvis du har noget, som skal ændres i den allerede indsendte ansøgning.
Der kan ændres på følgende punkter:
op- og nedskrive arealer i fællesskemaet
tilføje og slette marker
tilføje og fjerne MFO-arealer
ændre afgrødekoder – du skal anmelde den afgrøde, du dyrker i perioden 15. maj til 25. juli 2022
tilføje eller slette oplysninger om dit tilsagn om økologisk arealtilskud, pleje af græs- og naturarealer eller miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)
tilføje markering for grundbetaling under artikel 32
Der kan også stadig søges støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte og ekstensivering med slæt. Støtten nedsættes dog også med én procent pr. arbejdsdag fra d. 28 April 2022
Overdragelse af betalingsrettigheder kan også ske indtil d. 23 Maj 2022
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram