+45 96 15 30 00

21. juni 2023

Af-lugning af flyvehavre

De bedste betingelser for at besigtige arealer for flyvehavre er når kornafgrøderne er gennemskredet. Alle marker gennemgås systematisk og flyvehavreplanterne luges op med rod for at undgå at der sættes nye skud. Efter ca. 10-14 dage gennemgås markerne igen for at fange eventuelle ”efternølere”. Man kan ved samme lejlighed også afluge besværlige græsukrudt, som f.eks. tal. rajgræs eller agerrævehale, der er sluppet igennem ukrudtsbekæmpelsen.

Arealer hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre bør også gennemgås, da enkelte flyvehavreplanter kan have overlevet behandlingen. Vær opmærksom på at nogle flyvehavreplanter ofte kan findes nede i afgrøden, som lavere planter, hvis den kemiske bekæmpelse kun har haft delvis virkning.

Hvis forekomst af flyvehavre er meget stort, kan afslåning af mindre pletter eller eventuel høst af afgrøden som helsæd være en nødvendig løsning.
Krav om forebyggelse af spredning af flyvehavre
I flyvehavrebekendtgørelsen er der en række krav om oplysningspligt og håndtering af afgrøder fra arealer med flyvehavre.
Du skal oplyse køber af afgrøder om forekomst af flyvehavre
Sker høst med maskinstation, skal du oplyse om forekomst af flyvehavre
Ved salg og bortforpagtning skal du oplyse, om der forekommer flyvehavre
Halm og andet materiale, som formodes at indeholde levedygtige flyvehavrekerner, må du ikke sælge eller overdrage til andre
Produkter til konsum eller foder, som formodes at indeholde flyvehavre, må ikke overdrages endelig bruger, med mindre det er konstateret fri for flyvehavre eller behandlet, så flyvehavrekerner ikke er spiredygtige
Høstmaskiner, der har været anvendt i afgrøder med flyvehavre, skal renses før de anvendes i andre afgrøder
Transport af varer med indhold af flyvehavre skal ske således, at spredning af flyvehavre ikke forekommer. Det vil i praksis sige overdækket.
Foto: Planteværn online

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram