+45 96 15 30 00

20. april 2023

Aktuelt fra registreringsnet

Lys bladplet
Forekomsten af lys bladplet følges fra primo marts til og med 1.-2. maj i ca. 30 vinterrapsmarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Der er denne uge pt. bedømt i 22 marker. Der er fundet angreb i mange marker, men meget svage angreb (0,01-3 procent dækning). I 4 marker er der fundet 4-5 procent dækning. I enkelte tilfælde er fra praksis meldt om mere udbredte angreb.
Den vejledende bekæmpelsestærskel på nuværende tidspunkt er relativ høj. Ved mere udbredte angreb anbefales løsninger under blomstring med effekt også mod lys bladplet. Pictor Active, Propulse og Prosaro har bedst effekt mod lys bladplet. Firmaet anbefaler tilsætning af 0,25 l Agropol til Pictor Active.
Foto 1. Lys bladplet på nederste halvdel af planten fotograferet 17. april 2023. I enkelte marker ses mere udbredte angreb.
Bladribbesnudebiller
Den vejledende bekæmpelsestærskel er 15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke indenfor en uge. Bekæmpelse er først aktuel 10-14 dage efter fangsterne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg.
Forekomsten af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er denne uge pt. aflæst i 28 marker.
Der er fundet bladribbesnudebiller på de fleste lokaliteter, men i et lavt antal. Der er ikke nye lokaliteter med fangster over tærsklen i den forløbne uge. Hidtil er således fundet over tærsklen i 5 af markerne, og bekæmpelse er udført i disse marker.

I Fjordlands lokalområde vurderes det at der kun undtagelsesvis er aktuelt.
Til bekæmpelse kan anvendes 0,1 kg Kaiso Sorbie eller 0,2 kg Lamdex (kun ved forekomst af andre skadedyr også). Mavrik er uden effekt på bladribbesnudebiller.
Svampesygdomme i vinterbyg
Bygrust og skoldplet er mest udbredt og er fundet i ca. 35 procent af observationerne. Tilfælde af bygrust er fundet i alle sorter. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter. Sorten Valerie har for bygrust karakteren 4, dvs. sorten er ”ekstrem modtagelig”, og her udløses bekæmpelse fra vækststadie 30 ved over 10 procent angrebne planter. Der er udløst bygrustbekæmpelse på 2 lokaliteter, hvor der på den ene lokalitet var i sorten Valerie.

Mest skoldplet er fundet i Bordeaux, Valerie og KWS Tardis. Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør optalt fra vækststadie 31. Vær især obs på skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning, hvor tærsklen er lavere.

Angrebene af meldug og bygbladplet er svage.
Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (variation 24-32).

OBS: I den kommende uge foretages også første registrering i vinterhvede og rug.
Også lokalt er set angreb af både bygrust og skoldplet – så ud og kig vinterbygmarkerne igennem.
Foto 2. Bygrust i vinterbyg fotograferet 10. april 2023.
Foto 3. Skoldplet på nedre blade i Bordeaux vinterbyg i registreringsnettet 
ved Ringsted fotograferet 17. april 2023 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.
Foto 4. Vækststadie 31 i vinterbyg i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 17. april 2023 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. 
I vækststadie 31 er 1. knæ mærkbart lige over jordoverfladen, mindst 1 cm over vækstpunktet.
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram