+45 96 15 30 00

2. august 2023

Ansøgningsrunden for tilsagn om pleje af græs- og naturarealer åbnede 3. juli

Det er ligesom tidligere 5-årige tilsagn. Der kan vælges mellem om man vil søge grundbetaling, og om plejebetingelsen skal være med slæt eller afgræsning.

Som noget nyt i år er tilsagnsperioden fra 1. januar til 31. december.
Der er følgende betingelser:
Mindst 50 % af marken ligger inden for et særligt udpeget Natura 2000-område til pleje
Der er på marken et sammenhængende område på mindst 0,1 ha der har en HNV-værdi på 5 eller derover
Mindst 50 % af marken ligger inden for Natura 2000-område, og mindst 90 % af marken er en gentegning af tilsagn
Arealer som indgår i et vådområde- eller lavbundsprojekt (under LDP)
Der er ikke længere højdekrav på græsningsarealer hvor der søges grundbetaling. Man har overholdt kravet til ”synligt afgræsset” ved at vegetationen er synligt afgræsset på mindst 50 pct. af tilsagnsmarken. Aktivitetskravet er samtidig forenklet, hvor du søger grundbetaling, overholder du kravene til grundbetaling ved at overholde plejekravet i dit tilsagn.
Tag en snak med din rådgiver om dine muligheder, og hvis du skal have fornyet dine tilsagn der udløber i år...

KRISTOFFER HILLIGSØE

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram