+45 96 15 30 00

4. maj 2023

Bekæmpelse af rodukrudt i korn

Bekæmpelse af rodukrudt står så småt for døren – Har du en strategi?

Hvornår?
Bekæmpelse af rodukrudt kan som udgangspunkt gøres på tre forskellige tidspunkter.
I foråret/start sommer i en grøn afgrøde.
Umiddelbart før høst i moden afgrøde (Giver mulighed for spotsprøjtning)
I stub efter høst
Det foretrukne tidspunkt vil være i en grøn afgrøde inden rodukrudtet begynder at konkurrerer for meget med afgrøden. Omvendt kan man også komme for tidligt hvis rodukrudtet er for småt. Det er derfor bedre at komme lidt for sent end lidt for tidligt. Der skal være god vækst i rodukrudtet og de nye skud skal være godt fremme ved sprøjtetidspunktet.
Venter man med at sprøjte til før høst vil der være en stor bladmasse at sprøjte på hvilket giver en god virkning. Derudover giver det mulighed for pletsprøjtning. Der anvendes oftest Glyphosat til formålet, men vær opmærksom på at det har en meget ringe/næsten ingen effekt på agerpadderok. Til dem anbefales MCPA.
Venter man til efter høst er det vigtigt at der er tilstrækkelig bladmasse at sprøjte på.
Spotsprøjtning
Det er muligt at anvende spotsprøjtning efter tildelingskort før høst. Herved sprøjtes kun de pletter i marken hvor der er bestande af rodukrudt. Kortene kan også genbruges året efter til f.eks at spotsprøjte MCPA i afgrøden da rodukrudtet som regel vil optræde i de samme områder af marken. På denne måde spares en del kemi. Fjordland tilbyder overflyvning af marker med drone, og efterfølgende udarbejdelse at tildelingskort hvis det ønskes. Det kræver naturligvis at ens sprøjte for det første kan håndtere tildelingskort, samt at terminalen er låst op til det.
Aktuel bekæmpelse i grøn afgrøde
MCPA har god effekt på agertidsel, agerpadderok, svinemælk og gråbynke. Tilsætning af ammoniumsulfat er en fordel, særligt mod agerpadderok. Man skal dog være opmærksom på at der ikke må køres senere end stadium 39, da dette både er sidste frist, og man risikerer at skade akset. Den bedste virkning opnås ved at sprøjte under gode temperaturfald med god vækst.
Mustang Forte har god effekt mod agertidsel, gråbynke og agersvinemælk. Mustang forte har god effekt mod agerpadderok, hvis den er fremspiret og passende størrelse. Vær opmærksom på restriktionerne for dyrkning af efterfølgende følsomme afgrøder på 14-24 mdr. efter anvendelsen afhængig af afgrøde og på begrænsning i anvendelse af halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte.

Broadway, Serrate eller Tombo Har effekt mod kvik. Disse kan anvendes i Hvede, Vinterrug og Triticale. Kvikken skal dog være i god vækst, så det er vigtigt at man ikke kommer for tidligt. Midlerne stopper væksten midlertidigt, men efter høst når kvikken får lys igen vil den gro videre.

Se i øvrigt Bekæmpelse af rodukrudt i korn. 

Ved sprøjtning er det vigtigt, at få sendt væsken godt ned i afgrøden. Anvend derfor mindst 200 ltr. Vand/ha. og relativt stor dråbestørrelse.

HANS KUDAHL

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram