+45 96 15 30 00

24. august 2022

Bekæmpelse af spildkorn og græsser i efteråret i vinterraps

Spildkorn
Spildkorn bekæmpes når det har 2-3 blade. Det er vigtigt, at spildkorn bekæmpes eller hæmmes inden det bliver for stort, for ellers ”koster det kvælstof”. Vær’ opmærksom på tidlig bekæmpelse, hvis afgrøden er trængt. Under tørre forhold bør man dog ikke sprøjte for tidligt, da spildkornet ofte vil spire frem over en længere periode.

I september opnås en hurtig effekt på små planter, mens der hen i oktober, hvor græs og spildkorn er større – og vejret mindre optimalt – fås en langsommere virkning. Gold og blød hejre, rajgræs, almindelig-rapgræs, agerrævehale og spildkorn kan bekæmpes effektivt med Agil eller Focus Ultra, såfremt der hos agerrævehale og rajgræs ikke er udviklet herbicidresistens. Focus Ultra ser ud til at have bedst effekt på rajgræsser. Ved at få effekt på græsser i september sikre vi, at det ikke bliver for stort når Kerb må anvendes til november.
Logaritmeforsøg og praksis viser, at Agil er lidt bedre mod spildkorn end det normale 1:2 vekselforhold mellem Agil og Focus Ultra. Agil må bruges i en splitsprøjtning om efteråret (maks. 2 x 0,37 l/ha) mens Focus Ultra kun må anvendes én gang pr. høstår. Produkterne må kun anvendes på arealet hvert 3. år, så vær’ obs. på sædskiftet.
Der kan køres efter følgende scenarier:
Strategi uden Kerb mod grove græsser:
1. behandling - September (når græsset har 2-3 blade)
               a. 1,5 l/ha. Focus Ultra
                   + 0,5 l/ha. Dash
2. behandling - vurder behov for opfølgning primo oktober
               a. Evt. 0,5 l/ha. Agil 100 EC
Kontakt din planterådgiver, hvis du har spørgsmål til bekæmpelse

THOMAS GRAM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram