+45 96 15 30 00

20. december 2023

Biostimulanter

Hvad er biostimulanter?

Biostimulanter er produkter som under de gode forhold, kan øge plantens sundhed og vækst.

De kan bestå af svampe, bakterier og organiske komponenter, som f.eks. planteekstrakt fra tang. Men der er stor variation mellem produkterne, nogle er lavet med henblik på at bidrage med kvælstof, mens andre er sammensat for at sikre plantesundheden.

Hvad er effekten af biostimulanter?

Man har i laboratorie, væksthus og vækstkammer forsøg haft relativt nemt, ved at påvise positive statistiske sikre resultater. Men denne type forsøg styrer man alt optimalt, som vand, varme, gødningsmængde, lys, fugtighed osv. Derfor kan man ikke lave en direkte sammenligning til marken ud fra disse forsøg.

Når vi ser på markforsøg, er det endnu ikke lykkes at påvise statistiske sikre resultater under danske forhold.

Der er dog flere udenlandske forsøg hvor man har gode positive resultater. meget tyder dog på, at biostimulanter primært har en positiv effekt under varmere dyrkningsforhold, dvs. forhold, hvor planternes vækst er begrænset af mangel på vand, varme eller næringsstoffer, eller presset af sygdomme eller skadedyr.

Tanker fra Fjordlands planterådgivere

Vi ser stor variation i forsøgene, selv inden for de små parceller er variationen stor. Vi mener derfor stadig, at usikkerhed om produkterne er for stor, til at kunne komme med en anbefaling om general brug af biostimulanter.

Nogle af de gødningsfikserende produkter, reklamerer med at de kan bidrage med 15-25 kg kvælstof. Hvis biostimulanten bidrager med den mængde vil det dog stadig være billigere at købe gennem handelsgødning, end igennem en biostimulant + en udbringning, såfremt der er plads i kvoten.

Flere biostimulant produkter er også godkendt til økologisk brug.

Så hvis man har et areal, som præsterer dårligt og man er presset på sin kvælstofkvote, kan det være interessant at, forsøge sig med et biostimulant produkt. Det er dog vigtigt at man laver et, eller flere sprøjtevinduer på arealet, så man har muligheden for at se, eller måle effekten.

Brug af biostimulanter

Når man bruger et biostimulant produkt er der mange faktorer der kan have indvirkning på effekten. Men anbefalingen til anvendelse er individuel for det enkelte produkt.
Her finder du firmaernes udbringningsanbefalinger i hvede:
Udbringes første forårsdag med + 10 grader efterfulgt af 2-3 dage med +10 grader
Udbringes om morgenen hvor planten åndehuller er åbne da det sidst på dagen vil have ringe effekt, da planten ikke vil optage det
Helst ikke i direkte sollys da flere af bakterierne ikke tåler UV lys
Sprøjt ikke, hvis der kommer frost
Pas på med at blande produktet, da bakterierne er følsomme høje og lave reaktionstal
Som man kan se, er der mange parameter man kan fejle på. En god udbringning, som er essentiel for effekt.

Fremtidssyn

Der bliver lagt mange penge i forskning og udvikling på dette område, der bliver bl.a. arbejdet meget med plantestress og det er ikke utænkeligt, at man i nær fremtid kan fremtvinge f.eks. tørkestress som på det rette tidspunkt af en plantes liv vil få den til at udvikle længere rødder, som giver den et større område at optage næring og vand fra. Vi følger derfor udviklingen med spænding.
Har du brug for sparring om strategi eller andet, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

SØREN KVISTGAARD VINDELBO

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram