+45 96 15 30 00

22. september 2022

Bladlus i vintersæd

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. Lusene vil hyppigst forekomme i tidlig sået vintersæd (før 15. september) og i milde kystnære områder. Lusene kan overføre virus, der forårsager Havrerødsot.

Evt. bekæmpelse kan i tidligt såede marker være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Kun ved kraftige angreb kan bekæmpelse være aktuel tidligere. Der kan bruges 0,1-0,15 kg/ha Lamdex eller 0,05-0,075 kg/ha Kaiso Sorbie eller 0,05-0,1 l/ha Mavrik. Der kan blandes med ukrudtsmidler og/eller mangan.

I det landsdækkende registreringsnet er de første registreringer foretaget i de marker, som er fremspiret. I vinterhveden er der i denne uge ikke fundet bladlus. Hvedemarkerne er sået i perioden 31. august til 10. september. Der er også registreret i vinterbyg. Her er der kun fundet få bladlus i det sydlige af landet i 2 marker (0,01-0,05 procent angrebne planter). Der er intet registreret i Fjordlands område i denne uge.
Bladlus
Bladlus Foto: SEGES
Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.
Læs mere om forebyggelse af Havrerødsot i vores artikel fra uge 34
Som beslutningsstøtteværktøj har Syngenta udviklet appen ”BYDV Assist” med den engelske graddageberegner til at beregne det optimale tidspunkt for evt. bladlusbekæmpelse om efteråret. Modellen kan også findes på Landbrugsinfo ved at søge på ordet ”Graddageberegner”.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tærskelværdien på 170 graddage nås i langt de fleste marker i de fleste år. Dette betyder selvfølgelig ikke, at langt de fleste marker skal sprøjtes mod bladlus hvert efterår. Tærskelværdien skal derfor sammenholdes med, om der findes bladlus i marken, og om der er udviklet et vist antal blade i vintersæden, så virkningstiden ikke bliver meget kort.
Kontakt din planterådgiver, hvis du har brug for sparring...

THOMAS GRAM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram