+45 96 15 30 00

22. marts 2023

Bor til vinterraps

På sandjord (JB 4 eller derunder) med et højt reaktionstal (over 6,5) anbefales at tildele 300 – 600 g bor pr ha. I den forbindelse skal man huske på at det er ved at være udbredt praksis at tilføre kalk i såbedet til raps. Der kan således sagtens være et ret højt reaktionstal i mange rapsmarker.
Bor kan udvaskes fra jorden. Bormangel forekommer mest udbredt i tørre vækstsæsoner, fordi bor optages af rødderne sammen med vand.
Bormangel i raps viser sig bl.a. ved korte internodier, misdannet stængel med revner, rødmamorerede blade og dårligt udviklet blomsterstand. 
Foto: Ghita Cordsen Nielsen, SEGES.
Vær opmærksom på, at der på lerjorde kan forekomme områder i marken med mere sandet jord, der har et højt reaktionstal.
Bormangel viser sig bl.a. ved korte internodier, misdannet stængel med revner, rødmarmorerede blade og dårligt udviklet blomsterstand.
Planteanalyser har vist, at bormangel i vinterraps synes mere udbredt end hidtil antaget, men der er ikke generelt opnået merudbytter for tilførsel af bor i forsøgene, selv om planteanalyser har indikeret bormangel. Det anbefales dog fortsat, at der udtages blade til planteanalyser i det tidlige forår, hvis man har mistanke om bormangel.

Bormidler til udsprøjtning

Ved blanding af miderne i tabel 1 med skadedyrs- og ukrudtsmidler gælder generelt, at man ikke bør blande med mere end to midler. Midlerne i tabel 1 kan normalt blandes med skadedyrsmidler, men ikke med alle ukrudtsmidler og ikke med mangansulfat.

Tilsætning af borprodukter hæver pH i blandingen, men det er normalt ikke et problem med de mængder bor, der blandes i.

Tabel 1

Vækstregulering af vinterraps
Hvis man vil vækstregulere sin vinterraps, er det ved at være nu – Caryx kan sædvanligvis blandes med flydende borprodukter.
Har du brug for sparring, er du altid velkommen til at tage fat i din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram