+45 96 15 30 00

6. september 2023

Brug af Prosulfocarb – igen

Hvorfor og hvordan kan prosulfocarb forurene nabomarker?
Prosulfocarb har en større risiko end mange andre midler for både at give afdrift og fordampe fra markerne efter udsprøjtning. Særligt ved høje temperaturer er der forøget risiko. Ved udsprøjtning kan der ske en afdrift, der med vinden transporterer midlet over lange afstande. I dagene efter udsprøjtning af midlet kan der ske en fordampning fra jordoverfladen. Her er særligt kraftige vindforhold medvirkende til at forøge fordampning i kombination med høje temperaturer.

Ved brug af sprøjteteknik, og visse andre forholdsregler ved sprøjtning, kan vi minimere risiko for afdrift og fordampning væsentligt.

Se på vejrudsigten inden du udbringer prosulfocarb og brug en god sprøjteteknik
Når du skal i gang med at sprøjte med prosulfocarb, skal du gøre følgende:
Døgnets middeltemperatur skal være under 15 grader – og der må maksimalt være 18 grader midt på dagen
Vindhastigheden må maksimalt være 3-4 m/s
Vindretning skal være bort fra evt. naboarealer med frugt og grøntsager
Du skal undgå, at der i vejrudsigten er tørt, varmt og blæsende vejr i dagene efter udsprøjtning. Varme og vind øger fordampning af prosulfocarb fra jordoverfladen.
Sprøjt aften eller nat i tidsrummet 19-05
Jordoverfladen skal helst være fugtig – gerne let regn kort efter.
Kør langsomt – max. 6-8 km/t
Hold bommen lav – max. 50 cm højde
Brug en høj vandmængde – fra 200 l/ha. Det sikrer bedste dækning
Det anbefales at anvende 90 % afdriftsreduktionsudstyr. Lovgivning kræver minimum 75 % af-driftsreduktion.
Undgå at sprøjte, når det er inversions-vejr og næsten vindstille. Inversionsvejr kendes også som "mosekone-vejr" og er kendetegnet ved, at det er køligere ved jordoverfladen end i 2-3 meters højde. Se billedet nedenfor.
Inversionsvejr er et almindeligt fænomen om efteråret, særligt ved næsten bar jord og vindstille. Inversionsvejr kendes også ved, at "mosekonen brygger". Undgå sprøjtning i sådant vejr, da små dråber fra sprøjtevæsken kan drive meget langt under sådanne forhold.
Valg af sprøjteteknik til udbringning af prosulfocarb
Høj effekt af jordmidler med konventionel sprøjteteknik sikres ved at bruge en stor vandmængde på mindst 200 l pr. ha. Grov forstøvning og en vandmængde på 200 l pr. ha kan eksempelvis nås med dysevalg, tryk og kørehastigheder, som er vist i tabellen. Fælles for alle mulighederne er, at dråbestørrelsen er nogenlunde den samme.
Forslag til dyser til udbringning af prosulfocarb med 200 l vand
Den mest populære allround-dyse er blevet dobbelt-viftedyserne IDKT 03 og Hardi Duo 03, som er identiske. Er der tid til at køre med den lave hastighed, som er nødvendig, kan der opnås fremragende resultater.

Har du kapacitetsmæssigt behov for at køre lidt stærkere, vil det være oplagt at anskaffe et sæt 04 eller 05 dyser. Der er en del muligheder, både hvad angår dysetyper og om det skal være enkelt eller dobbeltvifte. Så snak med din forhandler om, hvad der passer til din sprøjte.
Luftsprøjter
Med Danfoil opnår du 90 procent afdriftsreduktion på bar jord ved en vandmængde på minimum 50 l pr. ha, lufttryk max. 4 mbar og bomhøjde 40 cm.

Med Hardi Twin anbefaler vi en dyse godkendt til 75 procent afdriftsreduktion suppleret med luftassistancen.

Der er ikke på samme måde som for konventionel sprøjteteknik forsøg med forskellige vandmængder, der belyser effekten af jordmidler udbragt med luftsprøjter. Derfor må vi antage, at det også for luftsprøjterne gælder, at det kun kan være en fordel at ligge i den høje ende, når det gælder vandmængde.
Se om nabomarker er frugt eller grønsagsafgrøder
Pr. 1. september kan du via Landmand.dk se, om der er prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af netop dine marker. Se et eksempel på et skærmbillede i fotoet nedenfor.

Et kort som nedenfor popper op på din skærm, hvis du har marker inden for 1.000 meters afstand til frugt- og grønsagsavlere. Tag en snak med de frugt- og grønsagsavlere, som er dine naboer. Måske kan du udføre sprøjtning efter at frugten eller grønsagsafgrøden er høstet. Kan det ikke lade sig gøre, kan du udvise særlig agtpågivenhed ved sprøjtningen, f.eks. ved at sprøjte en dag, hvor vinden bærer bort fra de følsomme arealer.

landmand.dk kan du finde værktøjet Prosulfocarb-følsomme marker 2023. Billedet viser et skærmdump fra værktøjet. Egne marker er vist med rødt. Nabomarker med følsomme afgrøder er vist med grønt, gult eller blåt, og endelig afgrænser markeringen et område inden for en afstand af 1 km fra følsomme afgrøder.

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram