+45 96 15 30 00

21. februar 2024

Den faglige hemmelighed bag præcisionsjordbrug

Præcisionsjordbrug har meget hurtigt fået en stor udbredelse pga. muligheden for at erstatte en del af efterafgrødekravet. Men hvad med den faglige værdi af præcisionsjordbrug?
Præcisionsjordbrug eller postistionsbestemt tildeling dækker over mange forskellige emner. Anvendelsen er naturligvis begrænset af teknikken, men udbredelsen af både gødningsspredere, sprøjter og såmaskiner der kan graduerer tildelingen, stiger hele tiden. Der sælges ikke mange nye maskiner i dag, som ikke kan eller er forberedt på positionsbestemt tildeling.
Mulig anvendelse af præcisionsjordbrug (sikkert flere)

GRADUERING AF

GRADUERES PÅ BAGGRUND AF

ANVENDES HVOR

UDFORDRINGER

Kvælstof
Biomassekort fra satellit
Udbyttekort
Mange afgrøder
Kalium
Positionsbestemte jordprøver
Primært i kartofler
Kalk
Positionsbestemte jordprøver
Alle arealer
Gylle
Den reelle gylletildeling er oftest meget mere uensartet end vi forventer
Tildelingskortet kan anvendes til at optimere kvælstof, der hvor der mangler gylle
Vanskeligt at graduere gylle, da nærringsstofferne "hænger sammen" og der evt. undertildeles P og K
Såsæd
Jordtype
Biomassekort fra tidligere år, som viser områder med varieret fremspring
Mange afgrøder
Svampemidler
Biomassekort
Flere afgrøder
Vækstreguleringsmidler
Biomassekort
Korn, raps og frøgræs
Pas på med for stor graduering, vækstreguleringsmidler kan skade afgrøden
Ukrudtsmidler
Biomassekort
Anvendes på basis af afgrødens variation i konkurrenceevne
Ukrudtsmidler
Til pletsprøjtning anvendes dronebilleder med høj opløsning til genkendelse af ukrudt eller farveforskelle
Mange afgrøder
Hvad er effekten af positionsbestemt tildeling?
Generelt giver positionsbestemt tildeling størst effekt hvis jorden har stor variation i bonitet.

Der er lavet en del forsøg med effekten af positionsbestemt tildeling af kvælstof og svampemidler. Begge anvendelser giver omkring 1-3 hkg pr. hektar i merudbytte.

Det er jo ikke alverden i merudbytte, men effekten af en mere ensartet afgrøde med mindre behov for vækstregulering er ikke indregnet.

En generel øget faglighed og fokus på afgrøderne ved anvendelse af præcisionsjordbrug er svær at sætte værdi på, men kan kun have en positiv effekt. Hvis der anvendes graduering af flere af de ovenfor nævnte emner, giver de en summeret effekt som i sidste ende kan være højere end der kan vises i forsøg.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

PETER WESTPHAEL

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram