+45 96 15 30 00

22. februar 2023

Destruktion af efterafgrøder

Overvintrende efterafgrøder bør destrueres inden vækststart
Uanset om det er pløjefri dyrkning, eller i et system med pløjning, er det vigtigt, at efterafgrøder nedmuldes, nedvisnes eller nedpløjes tidligt i foråret - altså i god tid inden væksten går i gang.

Der bør være mindst 2 uger fra nedmuldning eller evt. nedvisning af en efterafgrøde af græsser, før du sår din hovedafgrøde i foråret. Pløjning vil langt de fleste steder give tilstrækkelig destruktion, og glyphosat bør kun anvendes hvis jorden dyrkes pløjefri, eller i marker med græsukrudt, hvor det kan være relevant at nedvisne sammenpløjninger. En grundig destruktion er vigtig i meget vinterfaste efterafgrøder som græsser, vinterraps, cikorie og vintersæd.

Hvis tidspunktet for nedmuldning/nedvisning udsættes til sent på foråret kan efterafgrøder begynde at vokse igen, kan der ske udtøring af jorden i tørre forår, det kan medføre udfordringer med fremspring af vårsæden. Det kan også føre til at efterafgrøden mere eller mindre tømmer jorden for kvælstof om foråret, og at kvælstoffet dermed vil blive frigivet for sent i vækstsæsonen. Korsblomstrede efterafgrøder frigiver nærringsstoffer hurtigst. Hvis der ofte er efterafgrøder og struktur i jorden er der en naturlig buffer der betyder, at den tidlige destruktion er knap så vigtig.

Hvis rajgræs nedvisnes med glyphosat anvendes 360-720 g aktivstof pr. ha.
Rajgræs i tuer, rødsvingel, andre svingler, engrapgræs og større efterafgrøder kræver 720-1080 g. aktivstof pr. ha.

En nedvisning kan fremmes ved tilsætning af 1,0 l Ammoniumsulfat + 0,1 l spredeklæbemiddel.

Græsefterafgrøder i majs samt efterafgrøder/udlæg på kvægbrug op til 230 kg N pr. ha må først nedmuldes/ destrueres fra 1. marts.

LEO BAJLUM

Planterådgiver
Mail: leb@fjordland.dk
Tlf: 9663 0547
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram