+45 96 15 30 00

1. juni 2022

Efterafgrøde i majs – ET VIGTIGT FOKUSOMRÅDE

Fokus på en god og rettidig etablering af efterafgrøder i majs
Det er en kunst at få efterafgrøder i majsen til at blive gode. Derfor er det vigtigt at have fokus på en god og rettidig etablering af efterafgrøder i majs. Det handler om at få efterafgrøden sået så den er veletableret efter høst af majsen, men ikke hæmmer majsen.

Ved kontrol af efterafgrøder i majs vurderes dækningsgrad af efterafgrøden for hele majsarealet inkl. majsrækkerne, hvor der ofte ikke er etableret efterafgrøde.

Husk:
God såning. Rillesåning er langt bedre end strigling
Efterafgrøder skal kunne holde til kontrol
Efterafgrøder skal opsamle min. 25 kg N/ha, da N kvoten reduceres for eftervirkning
Efterafgrøde i majs skal udsås senest 30. juni
Hovedafgrøden skal høstes inden 15. november
Skånsom høst af majsene, så efterafgrøden bevares

Forslag til strategi for etablering af efterafgrøde i majs efter vækststadie
Der skal udvises stor omhyggelighed ved etablering af efterafgrøder i majs, da god etablering er altafgørende for at kunne godkendes ved en evt. kontrol.

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
Mail: jcl@fjordland.dk
Tlf: 9615 3039

TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram