+45 96 15 30 00

4. oktober 2023

Efterafgrødekrav 2024

I 2024 skal den målrettede kvælstofregulering sikre en kvælstofindsats på 3.500 tons – hvilket er det samme som i 2023.

For den enkelte landmand, kan der dog ske store forandringer i forhold til sidste år. Nogle vil opleve at kravet helt forsvinder, mens andre vil blive stillet overfor et højere krav.

På landsplan vil kravet til ha med målrettede efterafgrøder blive reduceret. Til gengæld vil de landmænd som stadig skal have efterafgrøder blive mødt med et højere krav.

I Fjordlands område vil vi kun opleve 2 niveauer af krav – enten ”ingen krav” eller det maximale krav på 44,2%
Hvorfor sker der så store ændringer i kravene?

DETTE SKRIVER MILJØMINISTRERIET:

Miljøministeriet oplyser, at den nye fordeling af indsatsen er baseret på et opdateret vidensgrundlag, som i vidt omfang er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner og rådgivere, samt inddragelse af data fra omfattende målinger i det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø, NOVANA. Det har været muligt i højere grad end tidligere at basere sig på viden om lokale forhold, herunder beskrive vandudvekslingen mellem de marine vandområder og farvande og tilgrænsende farvandsområder i andre lande. Samlet set tages der i den nye fordeling i højere grad højde for lokalspecifikke forhold end tidligere.

Se kort over det vejledende indsatsbehov

Landbrugsstyrelsen har på baggrund af de nye vandområdeplaner udarbejdet et kort over de områder, hvor der er vil være et indsatsbehov i 2024, og hvor det dermed bliver muligt at søge tilskud til etablering af efterafgrøder og alternative virkemidler.
Kort over Fjordlands område

Vi hæver tilskudssatsen til 673 koner

I forbindelse med overgangen til de nye vandområdeplaner hæver vi tilskudssatsen fra de hidtidige 500 kr. til 673 kr. per hektar efterafgrøder i 2024.

Hvordan løses udfordringen med efterafgrøder i 2024?

Først må man få lavet en opgørelse over det samlede efterafgrødekrav. 

Det samlede krav består af 3 delelementer:

PLIGTIGE EFTERAFGRØDER

Der skal være mellem 10,7% og 14,7% alt efter om du bruger under eller over 80 kg N i organisk gødning. Brug under 10 ha har ikke krav om pligtige efterafgrøder

HUSDYREFTERAFGRØDER

Hvis du anvender over 30 kg N i husdyrgødning, har over 10 ha og hvis du har arealer i oplande med stigende anvendelse af organisk gødning der afvander til nitratfølsomme områder. Krav til husdyrefterafgrøder kan svinge mellem 0% og op til 34%. I Fjordlands område er kravet typisk mellem 2,5% og 10%

MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER

Kravet kan svinge mellem 0% og 44,2 %
Du kan altså have efterafgrødekrav på mellem 0% og 92%
En typisk produktionsejendom i Fjordlands område, på ovenstående kort, skal have:

DE "BLÅ" OMRÅDER

44,2 % Målrettede + 14,7% Pligtige + 8% husdyrefterafgrøder = 66,9%

DE "GRÅ" OMRÅDER

0% målrettede + 14,7% pligtige + 8% husdyrefterafgrøder = 22,7%
En typisk planteavlsejendom der ikke anvender husdyrgødning skal have ca. 12% mindre.

Når man har fundet ud af hvad kravet er, skal virkemidlerne gennemgås, og sammensættes ud fra hvad der passer bedst på din ejendom. Mere om virkemidler senere.
Kontakt din planterådgiver, så du kan få beregnet dit samlede efterafgrødekrav til næste år...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handsetleafpawchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram