+45 96 15 30 00

7. juli 2022

Etablering af raps

En god etablering af vinterrapsen er vigtig for at opnå høje udbytter. Dette er endnu vigtigere i år, hvor meget vinterraps til høst 2023 allerede er solgt til høje priser.
For at opnå en god overvintring af vinterrapsen skal planterne have mindst 8 blade og have en rodhals på 8 mm. Det er meget vigtigt, at rapsplanten ikke strækker sig, da det oftest er årsagen til udvintring.
Nedenstående er en række emner, som er vigtigst for en succesfuld etablering af vinterraps.

Sædskifte
For at undgå sædskiftesygdomme, skal der være mindst 5 frie år mellem dyrkning af vinterraps, eller anden korsblomstret afgrøde. I sædskifter hvor der ikke er konstateret angreb af kålbrok, kan der uden problemer bruges olieræddike som efterafgrøde. Gå ikke på kompromis med sædskiftet i vinterraps, det vil hævne sig med alvorlige konsekvenser for den fremtidige dyrkning.
Såtidspunkt
Det bedste tidspunkt for etablering af vinterraps er mellem den 15 og 25 august. På meget kolde lokalitet kan der begyndes en uges tid før, og på meget lune lokaliteter en lille uge efter. Sår du for tidligt, er der for stor risiko for strækningsvækst i efteråret med risiko for udvintring.
Etableringsmetode
Vinterraps kan både sås med pløjning og konventionel såmaskine eller med gruppesåmaskine uden pløjning. Det vigtigste er at finde en metode der virker på din ejendom og udvise grundighed omkring etableringen. Det er oftest en fordel, at fjerne halm lige efter høst af afgrøden før raps og foretage en strigling eller øverlig stubharvning for at få spildkorn til at spire. Ved såning uden pløjning er det meget vigtigt, at stubbens ukrudt bekæmpes med 360-720 gram glyophosat inden såning.
Plantetal
Et plantetal på mellem 30 og 40 planter/ m2 giver det sikreste resultat. Et godt såbed, tidlig såning og præcis placering af frø giver mulighed for et lavt plantetal. Det modsatte vil betyde, at der skal udsås et lidt større antal frø.
Gødning
Gødningsbehovet i efteråret er mellem 20 og 60 kg N. Om det gives som gylle eller handelsgødning er ikke afgørende. Handelsgødning skal altid være med indhold af svovl. Det optimale er at nedfælde gylle inden pløjning og såning af rapsen. Det giver en høj virkning af kvælstof. De fleste år er føret godt til nedfældning af gylle. På lette jorde eller jorde med højt reaktionstal og erfaringer med manganmangel, kan det anbefales at bruge bor og mangan om efteråret i vinterraps
Skadedyr
Der er ingen gode bejdsemidler mod rapsjordlopper, så der skal være stor opmærksomhed omkring bladgnav i de små rapsplanter lige efter fremspiring. Omkring 1. oktober skal der forsikringssprøjte mod Rapsjordloppens larve. Dette kan kun undgås hvis du opsætter gule fangbakker og tæller antallet af rapsjordlopper i dine egne marker. Pyrethroiderne Lamdex (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar) anbefales til bekæmpelse af rapsjordlopper.

Snegleangreb kan være helt ødelæggende for vinterrapsen. Har du den mindste mistanke om at der kan komme snegleangreb (afhængig af erfaringer og jordtype) skal der iværksættes tidlig bekæmpelse af snegle. Sort jord så længe som muligt inden såning er et effektivt virkemiddel, men ikke altid mulig. Pakning af jorden efter pløjning er også skidt for sneglene. Til direkte bekæmpelse bruges 4-5 kg/ ha sneglekorn (Sluxx, Ferrex, HP Sneglegift mfl.) ved såning eller umiddelbart efter. Der kan være behov for en yderligere bekæmpelse
Rapsjordloppens gnav kan udtynde plante                                     
-bestanden og betyde omsåning. Seges.

Ukrudt
Har du ikke Kerb 400SC til rådighed her til kommende sæson, kan det meget anbefales at starte ukrudtsbekæmpelsen med 0,2-0,25 Kalif/Centium/Reactor inden for tre dage efter såning af rapsen. Det giver en god effekt på flere tokimbladet arter og enårig rapgræs. Spildkorn som trykker rapsen under etablering skal bekæmpes effektivt med Agil eller Focus Ultra inden skaden opstår. I gruppesåede marker kan dette være aktuelt allerede i slutningen af august. Spildkorn bekæmpes med 0,25 l Agil + 0,1 l klæbemiddel pr. ha, når spildkorn har 2-3 blade. Kom ikke for sent! Større spildkorn kræver højere dosering. Spildkorn efter vintersæd skal bekæmpes med 0,5 l Agil + 0,1 klæbemiddel (især rug).

 Den øvrige ukrudtsbekæmpelse beskrives i Fjordland Mark senere i efteråret.

PETER WESTPHAEL

Planterådgiver
Mail: pwe@fjordland.dk
Tlf: 9615 3033
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram