+45 96 15 30 00

9. marts 2023

Etablering af vårkorn

Etableringen af vårkorn er lige rundt om hjørnet, og få er så småt begyndt. Det er altså nu man skal have fokus på at få lavet en optimal etablering.

Såbed
Vårsæd skal etableres så tidligt som muligt for at sikre en lang vækstsæson der øger potentialet for et højt udbytte. Dette er særligt vigtigt ved dyrkning af havre. Det er dog et krav at jorden er tjenlig ved etablering, både ift. at kunne opnå et godt såbed, men også ift. at undgå strukturskader. Ved vinterpløjede marker er jorden som tommelfingerregel tjenlig når jorden lysner i toppen på hele marken.
Når man tilbereder såbedet er det vigtigt at have for øje at det skal ske ved færrest mulig overkørsler for at undgå udtørring af jorden. Derudover er det vigtigt ved opharvningen - uanset om der såes med rotorsæt eller kombiharve - at der kun arbejdes i den dybde kernen skal etableres i, som ved vårbyg og havre er 3-4 cm. Der er således et godt grundlag for af få lagt kernerne på en fast og fugtig bund. Så ud af traktoren og mål efter!

Plantetal
Udsædsmængden skal tilpasses forholdene ved etablering. Der skal således tages højde for TKV’en, og forventet spiringsprocent ud fra etableringsdatoen og såbedskvaliteten, for at man kan ramme det rigtige plantetal pr. m2. I Vårbyg tilstræbes et plantetal på 250 – 300 planter/m2, mens der i havre tilstræbes et plantetal på godt 300 planter/m2.
Udsædsmængden udregnes som vist herunder.
Udsæd i kg pr. ha = Ønsket antal planter pr. m2 x TKV / Procent markspiring

Anvend Fjordland udsædsberegner her.


Gødning ved såning
Man kan med fordel enten placere gødning eller blande gødning og såsæd sammen. Forsøg har vist at dette lille greb kan øge udbyttet med 2 – 5 pct. Det er dog bedst at den anvendte gødning indeholder fosfor, en almindelig NPK 21-3-10 kan således fint bruges. Ved sammenblanding med udsæd er det som tommelfingerregel dog vigtigt at man ikke blander over halvdelen af afgrødens samlede kvælstofmængde med udsæden, da dette potentielt kan svide de små rødder når kornet spirer. Havre egner sig mindre godt til sammenblanding da der er erfaringer for at dette kan pakke sammen i såkassen – derfor anbefales kun placering af gødning hertil.

HANS KUDAHL

Planterådgiver
Mail: hku@fjordland.dk
Tlf: 9615 3037
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram