+45 96 15 30 00

24. august 2022

Etablering af vintersæd

Høsten er stort set i hus. De fleste efterafgrøder er etableret. September er lige om hjørnet og det samme er etableringen af vintersæd. Succesen af næste års høst starter med en god etablering. En god etablering består bl.a. af et godt såbed, korrekt og ensartet sådybde og en passende udsædsmængde. Derudover spiller såtidspunktet også ind. Dette har især stor betydning for fremspiringen af græsukrudt.
Såtidspunkt
Flere år med tidlig såning har medført en stor stigning i mængden af græsukrudt. Den tidlige etablering er nemlig ideelt for mange græsukrudtsarter. Derfor bør tidlig såning kun vælges på arealer, hvor der ikke er problemer eller begyndende problemer med græsukrudt. Helt generelt halveres fremspiringen af græsukrudt ved at udskyde etableringen af vintersæd til sidste del af september måned.
Sådybde
En korrekt og ensartet sådybde afhænger af afgrøden. Vinterhvede og vinterbyg bør sås i ca. 3-4 cm dybde. En dybde på 4 cm reducerer angrebet af snegle sammenlignet med mere øverlig såning. Hybrid vinterbyg og hybrid vinterrug bør ikke sås for dybt. Her tilstræbes 2-3 cm. Fælles for alle afgrøder er, at en ensartet sådybde er vigtigt. Dette giver nemlig en mere ens fremspiring og mere kontrolleret buskning. Det gør det også lettere at time bekæmpelsen af ukrudt som oftest starter lige ved fremspiringen.
Udsædsmængde
Udsædsmængden skal tilpasses de enkelte afgrøder, såtidpunktet, tusindkornsvægten (TKV), vejret og såbedet. Ved tidlig såning skal udsædsmængden reduceres. Står den for tæt vil afgrøden strække sig, hvilket medfører en øget risiko for udvintring og lejesæd. Sås der f.eks. vinterhvede her i starten af september tilstræbes der et plantetal på omkring 220 planter pr. m2. Udsættes såningen til slutningen af september øges antallet af planter til ca. 320 pr. m2. Hvor mange kg udsæd der skal til for at opnå det ønskede plantetal, afhænger dels af såbedet og TKV. Med et godt såbed forventer vi en høj fremspiring på omkring en 80-90 %. TKV kan aflæses på sækken med udsæd. Den endelige udsædsmængde kan beregnes på følgende måde:

Udsædsmængde (kg/ha) = Ønskede plantetal pr. m2* TKV/spiringsprocent


For vinterhvede med en TKV på 50, etableret i slutningen af september i et godt såbed på middel jordtype, ønskes et plantetal på omkring 320 planter. Udsædsmængden vil så være:
320 planter pr. m2*50(TKV)/85 % (fremspiring) = 188 kg pr. ha.
I Fjordland har vi en digital udsædsberegner som er et rigtig godt værktøj til at give et kvalificeret bud på udsædsmængden. Her vælges afgrøde, sådato mm og så beregner den mængden af udsæd vedhæftet en kommentar. Resultatet kan enten udskrives eller videresendes som SMS eller Email. 

Beregneren findes her.

NIKOLAJ Ø. WAGNER

Planterådgiver
Mail: now@fjordland.dk
Tlf: 9615 3533
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram