+45 96 15 30 00

1. marts 2023

Forårs udlæg af græs og kløvergræs til grovfoder

Etablering:
Pløjning giver det sikreste grundlag for etablering af græs og kløver. Pløjningen afsluttes med furejævning eller tromling og pakning for at bevare fugten og få jordoverfladen helt jævn og plan. Kan også etableres uden pløjning. Rådfør dig med din Planterådgiver.

NB: Jordbearbejdning og såning skal helst ske i løbet af få timer for at bevare jordens fugtighed. Udlægget skal sås på fast tromlet eller pakket jord i ca. 1 cm. dybde, evt. efterfulgt, for at opnå god fremspiring af en tromling særligt på en knoldet lerjord.
Betydning af sådybde for fremspiringsprocenten af græsmarksplanter. Tallet i parentes efter arten viser tusindkornsvægten for arten. (Kilde: Statens Planteavlsforsøg. Medd. 1540/1981, beretning 1671/1983).
Artsvalg
I blandinger til afgræsning tages hensyn til smag og til fordøjeligheden ved f.eks. at foretrække sildige typer af tetraploid alm. rajgræs. Skal blandingen bruges til slæt foretrækkes diploide sorter, der skrider tidligt og nogenlunde samtidigt. Ved veksling mellem slæt og afgræsning er der ret stor frihed i valget af sorter og arter. Blandinger med iblanding af kløver bruges især af hensyn til foderoptagelse under afgræsning og for at spare kvælstofgødning. Blanding af græsser skal især ske med hensyn til varighed og jordbonitet. Du kan se en liste over anbefalede frøblandinger på linket herunder. Rådfør dig med din Planterådgiver.

Anbefalede frøblandinger kan du finde her.
Dæksæd:
Det er fristende at så nyt udlæg uden dæksæd, men dæksæd har en god virkning mod sandflugt og på ukrudtskonkurrence.

Hvis det drejer sig om omlægning af ældre græsmark er det et ”must” med dæksæd, da den så er hovedafgrøden og bevis på omlægning af græsmarker, så den ikke får status af permanent græs.
Dæksæd kan være: Høstmoden - Vårbyg, Helsæd - Vårbyg, Grønkorn – Vårbyg, Helsæd – Ært, Grøn – Ært. Hvis du vælger ærter, skal opmærksomheden henledes på standfaste sorter. Udsædsmængden i dæksæd afpasses så man undgår lejesæd og der kan trænge lys ned til græsplanterne.

Såteknik med pakvalse, dobbelte skiveskær og trykrulle i såsporet er velegnet til etablering af kløvergræs. Desværre er der mange, der også sår for dybt med den nye teknik, så indstil såmaskinen korrekt. Man må gerne kunne se cirka 10-15 pct. af frøene i såsporet efter såning. Foto: Torben S. Frandsen, SEGES Innovation.
Kontakt din planterådgiver, hvis du har spørgsmål.

OLE KRUSE

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram