+45 96 15 30 00

28. juni 2023

Forebyg skadedyr i kornlageret inden høst

Kornsnudebiller og andre skadedyr har potentialet til at forårsage betydelig skade på kornet, der opbevares i kornsiloer og andre lagerrum. For at forhindre angreb er det afgørende at foretage en omfattende rengøring af kornlageret, især når beholdningerne er små og inden den nye høst bringes ind. Det er nødvendigt at fjerne al gammelt korn og melstøv fra både siloer, lagerrum og de tilhørende transport- og indtagelsesfaciliteter. En grundig rengøring med brug af kost og støvsuger er afgørende før eventuel kemisk bekæmpelse iværksættes.
Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre
Skadedyrsmidlet K-Obiol EC 25 må benyttes til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme lagerrum. Midlet udbringes med rygsprøjte på rengjorte overflader. K-Obiol EC 25 er godkendt indtil 04-04-2024, hvor det efterfølgende afløses af K-Obiol EC 25 Storage som markedsføres af Envu. Indholdet af aktivstoffer er sammenligning. 

Anvend følgende doseringer
- Grove overflader: 30ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 50 m2 overflade.
- Jævne overflader: 60ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 100 m2 overflade.
K-Obiol EC 25 må maks anvendes 1 gang pr. år, og virkningstid er 6-16 uger afhængig af overfladen.
AquaPy er også godkendt til skadedyrsbekæmpelse i tomme kornlagre. Midlet har kortvarig effekt og skadedyrene skal direkte rammes for bekæmpelse. 

Anvend følgende dosering
- 0,5 l AquaPy blandes med 4,5 l vand, og rækker til 100 m2.
Kemisk bekæmpelse i lagret korn
Til bekæmpelse af kornsnudebiller i lagret korn anvendes K-Obiol ULV 6 Grain eller K-Obiol ULV 6. K-Obiol ULV 6 er godkendt indtil 04-04-2024 og erstattes af K-Obiol ULV 6 Grain som markedsføres af Envu, dog med samme indhold af aktivstoffer. 

Anvend følgende dosering
- 4,2 l pr. 100 tons korn.
Metoden anvendes sjældent og der kræves specielt ULV udstyr til behandling med K-Obiol ULV 6. Anvendes som regel i eksportkorn. Midlet påføres kornet med speciel ULV dyse, der placeres således at kornet falder igennem ULV-tågen i et konstant flow.

Specialudstyret forhandles af Nomus, dog lejer de fleste både udstyr og mandskab til behandling ved enten flytning eller udlagring af korn. Midlet må kun anvendes 1 gang pr. parti.
Billede 1 - Kornsnudebille i rug. Bemærk gnavede huller i kernerne.
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram