+45 96 15 30 00

5. oktober 2022

Forhøjet N-kvote

Hvor meget?
Den forhøjede kvælstofnorm baseres som udgangspunkt på et gennemsnit af de foregående fem års udbytte. Har man i gennemsnit høstet udbytter over udbyttenormen for en given afgrøde, omregnes de hkg. Man høster over normen til kg. N.
Et eksempel med vinterhvede på Jb. 5 - 6:
Korrektionsfaktoren er forskellig fra afgrøde til afgrøde. Af de vigtigste kan nævnes:

Vårbyg: 1,5 kg. Ekstra N pr. hkg
Vårhavre: 1,5 kg. Ekstra N pr. hkg
Vinterhvede: 1,5 kg. Ekstra N pr. hkg
Vinterbyg: 1,2 kg. Ekstra N pr. hkg
Vinterrug: 1,2 kg. Ekstra N pr. hkg
Vintertriticale: 1,2 kg. Ekstra N pr. hkg
Vinterraps: 1,5 kg. Ekstra N pr. hkg
Hvad kræver det?
For at kunne få den forhøjede norm kræves der forskellig dokumentation alt efter om afgrøden sælges, eller fodres op på egen bedrift.
Dokumentation hvis afgrøden sælges:

Faktura på salg af hele afgrøden opgjort i ren varevægt og størrelsen af det areal afgrøden har været
dyrket på
Gødningsplaner med afgrødens areal
Dokumentation hvis afgrøden fodres op på egen bedrift:
Effektivitetskontroller, standardværdier eller virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og sammensætning
En kornbalance, der indeholder oplysninger om primo- og ultimolager korrigeret for køb, salg og opfodring
Gødningsplaner med kornafgrødens areal
Med de nuværende prisrelationer er det på de fleste bedrifter økonomisk optimalt at gødske under kvælstofnormen. Derfor er ordningen umiddelbart ikke så interessant i indeværende år, men når prisrelationer forhåbentligt normaliseres, er det vigtigt at have dokumentationen på plads til den tid. Altså skal man hele tiden tænke på at være fem år foran.
Er du i tvivl om noget, så tag fat i din konsulent og hør nærmere om ordningen.

HANS KUDAHL

Planterådgiver
Mail: hku@fjordland.dk
Tlf: 9615 3037
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram