+45 96 15 30 00

17. januar 2024

Genopdyrkningsret

Hvad er genopdyrkningsret?
Muligheden for at søge genopdyrkningsret blev indført i 2004. Grundtanken bag muligheden er at det bliver muligt for bruger eller ejer af et areal at lade et areal ligge som halvkultur (ekstensivt udnyttet) eller henligge som udyrket areal. Hvis arealet inden anmeldelsen af genopdyrkningsret ikke er omfattet af Naturbeskyttelslovens §3, vil landbrugeren efter en årrække kunne tage arealet med i dyrkning igen, selv hvis arealet i den mellemliggende periode er vokset ind i en tilstand der normalt ville være omfattet af §3.

I næsten alle tilfælde vil brakarealer og PLG-tilskudsarealer være omfattet af den såkaldte ”1års-regel” hvor man indenfor et år efter udtrædelse af en omfattet ordning har mulighed for at bringe arealet tilbage i drift. Mere herom i næste udgave af Fjordland.Mark.
Hvordan anmeldes genopdyrkningsret?
Arealer hvor man ønsker genopdyrkningsret skal anmeldes til kommunen.

Kommunen har så mulighed for at gøre indsigelse mod genopdyrkningsretten. Dette betyder i princippet at kommunen har 4 uger til at undersøge om arealet i forvejen er omfattet af §3-beskyttelse eller ej. Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse indenfor de 4 ugers frist, kan man betragte den anmeldte genopdyrkningsret som godkendt. Dog skal det siges at landbrugeren ikke kan ”vinde hævd” på opdyrkning hvis det anmeldte areal tydeligt er omfattet af §3 inden anmeldelsen.

Genopdyrkningsretten gælder så indtil der gøres brug af genopdyrkningsretten. Når genopdyrkningsretten er benyttet, skal der anmeldes på ny for at kunne fastholde genopdyrkningsret på et areal.
Hvad skal der til før et areal betragtes som genopdyrket?
Man kan ikke lave en udtømmende liste over aktiviteter der vil udgøre en genopdyrkning, men i praksis kan man se nogle driftsindsatser som med sikkerhed må betragtes som en genopdyrkning:
Jordbehandling
Såning
Gødskning
Udover disse tre hovedgrupper kan sprøjtning også være problematisk afhængigt af formålet med sprøjtning. Her vil landbrugeren skulle kunne begrunde foreneligheden med den ekstensive drift af arealet.
Kommunen skal underrettes når du agter af genopdyrke dit areal
Når du vil genopdyrke et areal med genopdyrkningsret skal du anmelde det til kommunen. Kommunen har så 2 uger til at reagere hvis der skulle være opstået forhold der betyder at du ikke kan genopdyrke dit areal. Dette kan eksempelvis være hvis der er indvandret strengt beskyttede arter på arealet.
Kontakt din planterådgiver, hvis du har behov for sparring...

JENS CHR. LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram