+45 96 15 30 00

23. oktober 2023

Gødningskvitteringer skal fra 2023 underskrives digitalt

Det er nu muligt at indsende gødningsregnskaber. Som noget nyt skal aftaler om overførsel af husdyrgødning/ B1-skemaer underskrives digitalt. Det giver en ændret arbejdsrytme på planteavlskontoret. 

For dig som landmand betyder det følgende:

VÆR FORBEREDT

Vi tager fat i husdyrproducenterne med mange afsætninger først og får gødningsregnskabet gjort op. 

Så vær klar med data om produktionen og oplysninger om afsat husdyrgødning allerede nu

INDSENDELSE

Gødningsregnskabet kan først indsendes når alle afsætningerne er underskrevet af modtagerne, så indsendelse af gødningsregnskabet kan først ske senere.

DIALOG

Vi kommer til at have en dialog med jer, når der ligger et skema klar til underskrift, for at holde gang i processen bør det ske løbende og ofte inden vi har været sammen og gjort gødningsregnskabet endeligt op.
På samme måde som hidtil, så giver det god mening, at det er modtageren af husdyrgødningen, som selv skiver under på B1-skemaet også selvom det nu er blevet digitalt. Det giver dog altid rigtig god mening, at landmand og konsulent rådfører sig med hinanden om detaljerne i forhold til indhold af næringsstoffer, P-loft m.m. inden der skrives under. Konsulenten kan efter aftale underskrive på vegne af landmanden, så modparten kan komme videre med sit gødningsregnskab, men det vil typisk kræve at landmanden bekræfter tallene på en mail inden skemaet underskrives.

Arbejdet med at lave de digitale underskrifter foregår i praksis på den måde, at der i Landbrugsstyrelsens Tast-selv service laves et skema, hvor afgiver (typisk afgiverens konsulent) anfører modpartens CVR-nummer og oplysninger om indhold af kvælstof, fosfor, fosforloft og udnyttelseskrav for den afgivne mængde husdyrgødning. Modparten eller modpartens konsulent kan så godkende eller afvise overførslen igen i Tast-selv systemet.

Som det fremgår, så er proceduren blevet noget mere kompliceret og mere tidskrævende end tidligere. Alle parter i sagerne er derfor nødt til at arbejde for, at håndteringen af oplysningerne afsluttes i god tid inden fristen for indsendelse af gødningsregnskaberne. Fristen for at indsende gødningsregnskaberne for gødningsåret 2022/2023 er 31. marts 2024.
I praksis vil I som landmænd opleve, at vi i nogle tilfælde vil dele vores arbejde op i flere dele:

FASE 1

Indsamling af oplysninger om husdyrproduktionen og afsætning af husdyrgødning

FASE 2

Mark- og gødningsplanlægning for 2024

FASE 3

Indsendelse af gødningsregnskabet, når de sidste B1-skemaer er underskrevet
For de landmænd som primært er modtagere af husdyrgødning vil den nye arbejdsrytme betyde, at vi kan få følgende rækkefølge på tingene:

SPØRGSMÅL

Spørgsmål om de enkelte modtagelser i forhold til mængder og indhold - ofte på mail

AFTALE

Aftale om fremsendte B1-skemaer underskrives efter at tallene er tjekket

INDSENDELSE

Indsendelse af gødningsregnskabet for 2022/2023

PLAN

Mark- og gødningsplanlægning for 2024
Erfaringen fra tidligere år er, at rigtig mange forhold først falder på plads de sidste par uger frem mod fristen for indsendelse af gødningsregnskaberne. Vi er nødt til at ændre væsentlig på den praksis i år – i fællesskab – ellers får vi ikke indsendt korrekte gødningsregnskaber til tiden.

Ud fra de oplysninger, som vi har, så ændre den nye praksis med digitale underskrifter ikke på Landbrugsstyrelsen praksis for bevisbyrde, hvis der opstår uenighed om en overdragelse har fundet sted. Så man kan heller ikke fremover slippe for at modtage husdyrgødning i gødningsregnskabet, som man reelt har modtaget ved blot at afvise den elektroniske kvittering.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JAKOB T. NIKOLAJSEN

Planterådgiver, Teamleder Planter
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
cloud-uploadcloud-synccloud-checkdatabaseenvelopeprinterfile-addenterlicensecartphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram