+45 96 15 30 00

15. juni 2023

Græs ukrudt og resistenstest

For ensidig bekæmpelse med de samme midler gennem mange år øger risikoen for at græsukrudtet bliver resistent, det samme gælder hvis sædskiftet ikke har været varieret. Ved varieret sædskifte får man mulighed for at bekæmpe græsukrudtet med forskellige virkemidler og metoder, og ikke kun gøre det samme år efter år. Resistens betyder at et eller flere ukrudtsmidler ikke virker længere.

Der er fundet resistens mod ukrudtsmidler i mange forskellige græsser men de mest almindelige er i Italiensk rajgræs, enårigt rapgræs og hanespore(majssædskifter). I vores område er det mest Italiensk rajgræs der findes resistens i.
Hvis man har noget græsukrudt der ikke ser ud til at være ramt at en ukrudtssprøjtning kan det være resistent. Men det kan også være områder hvor ukrudtsbekæmpelsen har svigtet på grund af dårlige betingelser under sprøjtningen, eller at der har været så stor frøpulje og fremspiring af græs, at selv om f.eks. 90 % af planterne er sprøjtet bort, er der stadig meget græs ukrudt i marken.

Hvis man har store områder med meget græs i sine kornmarker, er det meget vigtigt at få det slået af inden det sætter spiredygtige frø, hvis man ikke for gjort det, får man en meget stor opbygning af ukrudt bestanden, som det kan tage mange år at få bragt ned. Dette gælder selv om det er resistent eller ikke.

Slåning bør fortages senest 2-3 uger efter skridning, for at undgå spiredygtige frø. Så det er nu det skal gøres.
Hvis man har mistanke om at man har resistent ukrudt, kan man få lavet en test så man ved hvilke midler der eventuelt ikke virker.

Fjordland tilbyder resistenstest hos det tyske firma Agris42. Du kan få testet 6 midler for ca.kr. 1000, eg et lille gebyr for forsendelse og håndtering.

Efterhånden som mange bestande af græsukrudt er blevet resistente, er det afgørende at vide, hvilke græsukrudtsmidler, der om foråret måske stadig har effekt.
Billedet viser tydeligt hvor vigtigt det er at få græsset slået af inden frøene er spiredygtige.
Vi/du indsamler frøene af græsset inden høst og sender det til Agris42. Resistenstesten bliver udført i løbet af efteråret, så du har resultatet i god tid før næste sæson.

Følgende arter af græsukrudt kan du få testet: italiensk rajgræs, alm. rajgræs, agerrævehale, vindaks, gold hejre, enårig rapgræs og hanespore.

Test af tokimbladede ukrudtsarter og andre græsser end de nævnte kan udføres efter aftale med Agris42. Resistenstesten af hanespore udføres forår.

Standardpakken omfatter test af følgende midler:
0,1 l Hussar OD
220 g Broadway
0,9 l Atlantis OD
150 g MaisTer
0,4 l Topik
1,5 l Focus Ultra

Det er muligt at tilvælge yderligere midler, hvis du ønsker det. Det koster 150 kr. pr. middel. Det er også muligt at få testet effekten af jordmidler. Det koster 300 kr. pr. middel.

Bladmidlerne testes i én dosis og jordmidler i to doseringer. På laboratoriet udføres løbende test på referencepopulationer af de forskellige græsarter, så din bestand af græsukrudt blive sammenlignet med en følsom og en resistent bestand.

Før høstbesøget i markerne er en god lejlighed til at indsamle frø til test.

Hvis du selv ønsker at indsamle frøprøver, leverer vi en lille æske med anvisning om prøvetagning og følgeseddel.
Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker at få lavet en test...

LEO BAJLUM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram