+45 96 15 30 00

2. marts 2022

Græsukrudt i Vintersæd

Som udgangspunkt bør græsukrudt primært bekæmpes i efteråret. Hvis der ikke er bekæmpet græsukrudt i efteråret, er det vigtigt at forårsbekæmpelsen kommer så tidligt det kan lade sig gøre, samt at der ikke spares på doseringerne. Kontakt evt. din konsulent for at finde den bedste løsning til sammensætningen af ukrudt på din mark. Det er vigtigt at komme ud i marken og se efter hvilke græsser der er til stede i marken og tilpasse løsningen herefter.

Rajgræs: Bekæmpes tidligt så det ikke bliver for stort. 0,5-0,9 L Cossack OD eller 130-165 g Broadway har vist gode effekter ved tidlig bekæmpelse af moderate mængder af rajgræsser. Ved store antal af alm. Rajgræs og moderate antal af Itall. Rajgræs kan en blanding med 130-140 g Broadway og 0,4 Cossack OD give fornuftig effekt. Denne løsning har også god effekt på agerrævehale og enårig rapgræs.
Tilsætning af 10 kg N i flydende fødning vil ofte give en øget effekt på Væselhale, agerrævehale og rajgræs, Da der er risiko for svidning bør tilsætning af flydende gødning kun benyttes i Vinterhvede.

Kvik: Broadway i fuld dosis har vist fornuftig effekt på kvik. Bekæmpelse bør vente til kvikken har 3-4 blade.

Gold hejre: Broadway er eneste løsning med tilfredsstillende effekt. Ved stor bestand bør der laves splitbehandling. Ved mindre bestande kan en blanding med 130-150 g Broadway + 0,3 L Atlantis OD give fornuftig bekæmpelse. Blød hejre er mindre hårdfør end gold hejre og en enkelt behandling bør være tilstrækkeligt.

Enårig rapgræs: Atlantis OD giver en målrettet bekæmpelse men er ikke en bred løsning. Ofte vil en behandling med 130-150 g Broadway + 0,3 L Atlantis OD resultere i god effekt. Denne behandling vil samtidig have en bredere effekt på eksempelvis gold hejre.

Væselhale: Der er ingen tilfredsstillende forårsløsning til bekæmpelse. Der er lavet forsøg med tromling inden behandling for at give en mere vandret bladstilling og dermed give behandlingen en bedre bladdækning. Forsøgene har dog ikke vist nogen entydig forbedret effekt. Ved meget tætte bestande af væselhave bør nedvisning af vintersæden og efterfølgende såning af vårsæd overvejes kraftigt.

Flyvehavre: Den relativt milde vinter har øger risikoen for at flyvehavre ikke er udvintret. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på overvintrede flyvehavreplanter. Broadway, Serrate og Primera Super kan benyttes til bekæmpelse.

Husk Begrænsninger for SU-midler


Afhængigt af hvilke midler der er behandlet med i efteråret, er mulighederne for forårsbehandling forskellige. SU-midler må kun bruges én gang om året. I tabellen kan du se hvilke muligheder du har for bekæmpelse afhængigt af om der er brugt SU-midler.
Tabel 1: Behandlingsmuligheder med og uden SU-midler i efterår. Kilde: SEGES
Godkendte midler i vintersæd


Nogle græsukrudtsmidler er ikke godkendt i alle vintersædsafgrøder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvilke midler der kan benyttes i hvilke afgrøder. I tabel 2 kan du få et overblik over hvilke midler der godkendt i hvilke afgrøder.
Tabel 2: Oversigt over græsukrudtsmidler og afgrøde godkendelser. Kilde SEGES

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
Mail: jcl@fjordland.dk
Tlf: 9615 3039
TILBAGE TIL VORES NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram