+45 96 15 30 00

29. marts 2023

Gylle til majs

Majsens etablering er stadig et stykke ude i fremtiden hvis man kigger på vejrudsigten. Men med et vejrskifte kan tingene gå hurtigt. Majsen optager sine næringsstoffer relativt sent i vækstsæsonen sammenlignet med de fleste vårafgrøder. Majsens nærringsstofoptag er størst i juni, juli og august. Derfor er det vigtigt at så stor en del at de tildelte nærringstoffer som muligt er tilgængelige hen over sommeren. Der er flere håndtag vi kan rykke i for at opnå dette.
Gyllen skal udbringes så sent inden såning som muligt
Først og fremmest er det vigtigt at gylle til majs køres ud og nedfældes så tæt på såningen det kan lade sig gøre. Det mindsker perioden hvor den organiske gødning kan omsættes og udvaskes. Slangeudlægning efter såning, i perioden hvor majsen har stort optag, anbefales ikke da dette vil resultere i for stor ammoniakafdampning.
Placering af gylle giver højere udbytter
Landsforsøgene har vist at placering af gylle giver signifikante merudbytter. Faktisk har forsøgene vist at der ved placering af gylle 5 cm under sårækken kan opnås de samme udbytter som en majsmark med ”normalt” nedfældet gylle + 15 kg P i startgødning.

Når gyllen skal placeres, er der dog nogle praktiske forhold man skal tage højde for:
Gyllen placeres i 9-10 cm dybde
Der skal være 5 cm fra overkant af gyllen til underkant af frøet
Det er nødvendigt med individuel dybdestyrring på hver nedfældertand
Nedfældningen bør ske med et bredt vingeskær, således at gyllen bliver placeret i et ca. 25 cm bredt bånd. På billedet ses hvordan et for smalt bånd til venstre resulterer i en ”gylle-pølse” hvor gyllen kan flytte sig til lave arealer i marken (Foto: SEGES)
1 bar dæktryk for at mindske køreskader, hvis det er muligt bør der køres imellem rækkerne.
Nitrifikationshæmmere
Ligegyldig hvilken metode der vælges til udbringning af gylle. Bør der på sandjord benyttes en nitrifikationshæmmer. På lerjord kan den også overvejes, specielt hvis man er nødsaget til at køre gyllen ud tidligt.

Nitrifikationshæmmere fungerer ved at stoppe omsætningen af ammonium til nitrat i en periode på 4 til 6 uger. Ammonium bindes stærkere i jorden end nitrat og derfor mindskes risikoen for udvaskning af N ved brug af nitrifikationshæmmere. Som det kan ses på figuren herunder bliver risikoen for udvaskning mindre jo senere gyllen udbringes og jo længere majsen kommer i sin udvikling. Målet er derfor at binde N som ammonium indtil majsen er klar til at optage det.
Nitrifikationshæmmere, der blandes i gylle, købes hos grovvareselskaberne. På markedet findes eksempelvis Vizura (fra BASF) og N-Lock (fra Corteva). Prisen pr. hektar ligger omkring 200 kr.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JENS CHR. LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram