+45 96 15 30 00

18. maj 2022

Har du problemukrudt i din brakmark?

Forbud mod slåning:
Der er forbud mod slåning af brakarealer i perioden 1. maj til og med 31. juli. Dette er af hensyn til markvildtet. Det er ikke tilladt at holde plantedækket kort i forbudsperioden.
Bemærk, at det er tilladt at slå brakarealer selektivt (pletter/områder) i forbudsperioden, hvis:
- Der er risiko for krydsbestøvning mellem arealerne og marker med frøafgrøder inden for de afstande, som er fastsat i certificeringsreglerne.
- Der er behov for at bekæmpe hejrearter, giftige eller aggressive plantearter som for eksempel flyvehavre, tidsler, kæmpebjørneklo eller vårbrandbæger. Disse plantearter må slås, men plantematerialet må ikke fjernes.
- Der er vildt- og bivenlige tiltag. Tiltaget må slås hele året
Der er også forbud mod brug af jordforbedringsmidler og pesticider:
Der må ikke anvendes jordforbedringsmidler, som for eksempel kalk, eller pesticider på braklagte arealer. Der må heller ikke bruges plantebeskyttelsesmidler på braklagte arealer.

Der må dog anvendes plantebeskyttelsesmidler til selektiv (pletter/områder) bekæmpelse af flyvehavre og kæmpebjørneklo på braklagte arealer. Det gælder dog ikke på MFO-brak.

Hvis der kommer markkontrol, er det kontrolløren der skal løfte bevisbyrden.

Det vil dog altid være en god idé at tage billeder af arealet inden slåning. Derudover gerne et notat på i markbog eller lignende. Dette er dog ikke et lovkrav.

HUSK – det er ikke hele marken der må slås, kun dele af marken.

PETER BRUUN

Planterådgiver
Mail: pbr@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram