+45 96 15 30 00

13. september 2023

Høst af majshelsæd

Høsttidspunkt
Majsen skal høstes med et tørstofindhold på 30-34%. Beregning af majsvarmeenheder kan være med til at give et bud på hvornår majsen er klar til helsæd eller kolbemajs, til helsæd kræves 2400 majsvarmeenheder. De sidste par uger har virkelig sat skub i majsen og indhentet nogle varmeenheder, så vi nu er på niveau med sidste år. En majsmark sået 1. maj på Lemvigegnen vil nå de 2400 MVE omkring den 25. september. Omkring Thisted vil en tilsvarende mark først nå de 2400 MVE første uge i oktober. Beregningen for Skive viser sidst i september.
Cropmanager kan også give et bud på høsttidspunkt, hvis oplysninger om sort og sådato ligger i FarmTracking. Herunder ses prognose for en mark lidt sydvest for Lemvig. Her rammer vi en optimal tørstofprocent første uge i oktober.
(Niels Bjerre, Lomborg)
En tur rundt i udvalgte marker, er dog stadig, der hvor vi kommer tættest på virkeligheden. Den enkle metode er at brække kolben midt over og klemme på en kerne. Når man ikke længere kan klemme væske ud af kernen, er majsen klar til helsæd.
Når vi ser analyser af majsensilage, er der en del hvor tørstofprocenten er blevet for høj. Så gå efter at høste majsen så længe den er grøn. En passende tørstof-% gør ensilagen nemmere at køre sammen i stakken og sikrer en god ensileringsproces.
Stubhøjde
Stubhøjden vil normalt sættes til 30 cm i fuldt udviklet majs. Hvis der mangler grovfoder i stakken, sættes stubhøjden så lavt som muligt. Hvis man er godt dækket ind med grovfoder eller ønsker man at hæve tørstofindholdet fordi det kniber med at få majsen moden, kan der sættes en højere stub. Dette vil hæve tørstofindholdet på bekostning af totaludbyttet. I tabellen kan du se, hvordan det påvirker forskellige faktorer at gå fra 30 cm stub til hhv. 50 cm og 70 cm stub.

50 CM STUB

70 CM STUB

FE pr. ha.
- 400
- 800
% tørstof
+ 1,2
+ 2,5
g stivelse pr. kg tørstof
+ 16
+ 27
NEL20. MJ pr. kg tørstof
+ 0,15
+ 0,25
FK NDF
+ 1,4
+ 2,5
Generelt er majsen høj i år og kolberne ser umiddelbart ud til at være forholdsvis små. Mange planter har dog 2 kolber, hvor begge bliver færdige. Det er derfor svært at give et bud på helsædens energiniveau, og dermed om der er en idé i at sætte højere stub.
En ulempe ved høj stub, udover et mindre totaludbytte, er at der ofte vil være behov for at knuse stubben både i et pløjet og et pløjefrit system.

Alternativet til en længere stub er at afsætte en del af majsarealet til høst som kolbemajs, som høstes tre uger senere end majshelsæd. Kun majs med veludviklede kolber er velegnet til kolbemajs. I veludviklet majs er udbyttet til kolbemajs 80-85 pct. af udbyttet til helsæd forudsat, at der kan opnås ca. 55 pct. tørstof i kolber med svøbblade.
Snitning
Det tilstræbes at have en snitlængde på 8 mm med effektiv kerneknusning hvis majsen er fuldt udviklet med minimum 30% tørstof. Hvis majsen ikke er fuldt udviklet, med en tørstofprocent under 30, kan snitlængden øges til 15-25 mm for at modvirke saftafløb.
Indlægning på lager
Ved indlægning på lager er der tre hoved fokus punkter:
Majsen indlægges i tynde lag på maksimalt 10 cm pr. lag inden komprimering (5 cm hvis muligt)
Fokus på at have tilstrækkeligt materiel til komprimering af lagene.
Jævn og fast top, som et ladegulv.
Ved at indlægge majsensilagen i tynde lag sikres maksimal komprimering. Derved minimeres risikoen for varmedannelse, der kan pakkes flere FE pr. m3 hvilket giver større lagerudnyttelse og kapacitet. Sidst men ikke mindst sikres en ensilagestak der er så ensartet som muligt, hvilket giver større mulighed for at udtage repræsentative prøver af stakken.

Ved opfodring af ensilagen bør stakkens størrelse være tilpasset til at der er en daglig fremdrift i stakkel på minimum 20-30 cm i hele snitfladens areal. Derudover er det vigtigt at sørge for at der er lukket godt af hen over toppen af stakken så der ikke kan komme luft ind under plastikken længere ind i stakken.
Har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

KJELD NØRGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram