+45 96 15 30 00

1. februar 2024

Husk gylleanalyser

Rettidig omhu

Tiden nærmer sig, hvor vi skal tildele de vigtige næringsstoffer til marken, gennem gylleudbringning.

I den forbindelse kan vi kun opfordre, til at få analyseret indholdet af gyllen, så man kan justere gødningsplanen, ud fra resultaterne.

Det er dog vigtigt, at man husker at få taget prøver før man begynder udbringningen, så de også får effekt i marken, og ikke kun på kontoret.

Præcisionsjordbrugere

Er du Præcisionsjordbrugere er det særligt vigtigt at få taget prøverne rettidig.

Det skyldes, at der er flere eksempler på, at certifikatet på gylleprøven, er dateret efter datoen for gylleudbringningen. Her siger Landbrugsstyrelsen at certifikatet er ugyldigt og ikke kan kobles til udbringningen.

Konsekvensen her kan være træk i kvælstofkvoten, eller bødestraf, for ikke at opfylde kravet til efterafgrøder.

Så husk at få taget gylleprøven inden udbringningen.

Udtagning af gylleprøver i u-oprørte tanke

Monter en prøveflaske med strips eller snor på en cirka to meter lang stang.
På prøveflaskens låg monteres en fire meter lang snor. Igen kan strips være nyttige.
Låget skrues løst på flasken. Låget skal sidde så løst, at det netop ryger af ved træk i snoren, men så fast, at det ikke falder af, inden man rykker i snoren.
Med stangen sænkes flasken ned i den ønskede prøvetagningsdybde. Låget trækkes af, og flasken fyldes med gylle. Flasken trækkes forsigtigt op, og indholdet tømmes over i en spand.
Prøven gentages i forskellige dybder.
Der udtages delprøver mindst tre steder i gylletanken, som blandes, inden der udtages en prøve til laboratoriet.
Bemærk også, at Eurofins Agro tilbyder udtagning af prøver i ikke omrørte tanke med spydprøveudstyr. Ved udtagning med spydprøvesystemet udtages der prøver efter samme princip som prøvetagning med spyd i ensilagestakke, altså en prøve, som indeholder gylle fra top til bund. Undersøgelser har vist, at spydprøveudstyret er velegnet til at bestemme indholdet af kalium og ammonium- og totalkvælstof i ikke omrørte gylletanke, men metoden giver ikke en sikker bestemmelse af gyllens fosforindhold.

Prøveflasker kan hentes på de tre kontorer. Husk navn på Gylletanken, så prøverne kan skilles fra hinanden.
Har du behov for sparring om gødning, strategi eller andet, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

SØREN KVISTGAARD VINDELBO

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram