+45 96 15 30 00

30. marts 2022

Hvorfor skal du være opmærksom på bygfluer?

Når man hører om skadedyr i kornmarker er bygfluen som regel ikke det første man tænker på.
Bygfluen er dog et skadedyr man bør være meget opmærksom på, og særligt I vårhvede, hvor den kan gøre rigtig stor skade.

Cyklus og syptomer

Bygfluen optræder af flere generationer I løbet af en dyrkningssæson. Bygfluen angriber I det tidlige efterår vintersædsmarker, hvorefter deres larver spiser sig ned I vækstpunktet.
Bygflue
Foto: SEGES
Foto: SEGES
Foto: SEGES
Larven forpupper sig I selve vækstpunktet, og overvintrer heri. Symptomerne på dette fænomen er relativt lette at genkende. Stænglen vil svulme op fra vækstpunktet, og skuddet vil ligne et lille forårsløg som det ses på billedet herunder. Er man I tvivl kan man skære en stængel over, og kigge efter små hvide larver på omkring 5 mm. Ses på billederne her ved siden af.
Konstateres der angreb af larven I vintersæd, så er det svært at gøre noget. Dog er vintersæd god til at kompenserer. I forsøg er der ikke set udbyttetab, selvom 50 – 60% af planterne var angrebet, og I andre forsøg er der set tab på 10 – 15 %.

Det der er vigtigt I denne sammenhæng – på nuværende tidspunkt - er, at når de overvintrene larver klækker og bliver til en ny generation af bygfluer, så er de nærliggende vårsædsmarker ekstra udsatte for nye angreb.
Den nye generation af bygfluer flyver typisk fra midt maj til start juni. Hvorefter den igen ligger æg, der bliver til larver. Disse larver gnaver sig ind I stænglen og resulterer I deforme aks, og meget forskellige strålængder. Det er denne generation af bygfluer der virkelig kan koste udbytte.

Disse angreb ses næsten udelukkende I vårsædsmarker og I langt de fleste tilfælde er det vårhvede der bliver angrebet. Særligt sent sået vårhvede, da det vil være på et relativt tidligt stadie under angrebet.

På trods af navnet angribes byg ikke i nær det samme omfang som vårhvede, samt byg er bedre til at kompensere for angrebne skud. I havre ses næsten aldrig angreb.

Bygfluen kendetegnes ved tre mørkebrune striber over ryggen, samt en mørk trekant på øverste del af hovedet. Den vil typisk være 4 – 5 mm lang. Billede af voksen flue herunder.

Hvad kan man gøre?

I de efterårsangrebne marker er der ikke rigtig noget at stille op. Men ved man at en mark er angrebet, så ved man også at man skal være særligt opmærksom når de begynder at flyve igen, I maj måned. Specielt I vårhvede.
Lamdex har en mindre anvendelse til bekæmpelse af bygfluer i vårhvede med op til 3 behandlinger fra primo maj til medio juni. Anvend 0,15 kg/ha. Da flyvningen kan strække sig over en længere periode, kan 2 behandlinger med 10-12 dages mellemrum være aktuel. Ved erfaring for meget kraftige angreb, kan 3 behandlinger være aktuel.
"Kontakt evt. din planterådgiver, hvis du har brug for sparring"

Hans Kudahl

Praktikant Planteavl
RING TIL OS NU
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram