+45 96 15 30 00

14. september 2022

Jordprøver for sæson 2022/2023

Fjordland har stor kapacitet, men vi har også en venteliste, så hvis du vil sikre dig udtagning hurtigst muligt, så kontakt din planterådgiver i dag for at blive skrevet op. Jo før jo bedre, især hvis resultaterne skal bruges til kalkning i kommende forår eller etablering af vinterraps i efteråret 2023.

Jordprøver er din sundhedsrapport på din jord. Det er her du kan få svar på om der er nogle forhold i jorden, der kan være skyld i svingende udbytter eller måske misvækst. Det kan også være du benytter dig af kvægundtagelsesbrug og skal have udtaget jordprøver hvert 4. år, disse prøver skal være udtaget inden d. 1/8-2023, vend evt. situationen med din konsulent til markplanlægning, så du ikke kommer på bagkant med reglerne.

Husk også at der fremadrettet er krav om teksturanalyse hvis JB-nummeret på din jord skal justeres i forhold til tidligere udtagne ler% analyser. De gælder for altid, men skal dog udtages.
Jordprøverne er vigtige og giver stor viden om dine marker - kontakt os for udtagning...

JESPER VESTERGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram