+45 96 15 30 00

25. oktober 2023

Kerb i vinterraps

Optagelsen af Kerb sker alene gennem rødderne. Kerb skal anvendes så tidligt i november som forholdene tillader, idet der er bedst effekt, inden ukrudtet har udviklet et stort rodsystem. Så det er med at være klar når muligheden byder sig. Det anbefales at jordtemperaturen er under 8-10 grader ved brug af Kerb. Jordtemperaturen i Fjordlands område er netop nu ca. 10 grader.

Kerb 400 SC anbefales mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks og store bestande af enårig rapgræs. Mod væselhale i stor mængde er Kerb ikke fuldt effektiv. I praksis ses, at væselhale visner ned, men skyder igen i løbet af foråret og sætter en del frøstængler. Ved store bestande af rajgræs eller agerrævehale vil enkelte planter være tilbage og give et frøkast.

Kerb er først og fremmest et græsmiddel, men f.eks fuglegræs, tvetand, stedmoder og ærenpris bliver også bekæmpet i nogen grad.

Landsforsøg i 2022 viser, at i marker med meget ital. rajgræs opnås fuld effekt ved kombination mellem Focus Ultra i september og anvendelse af Kerb i november. I marker med resistente bestande af ital. rajgræs eller meget store bestande skal der opnås næsten 100 pct. effekt for at undgå frøkast.

Hvor der er behov for bekæmpelse anbefales det at køre med:

0,8 – 1,25 l Kerb pr. ha. 
(pris 250 – 400 kr. pr. ha)
Den lave dosering anvendes hvor det primært er énårig rapgræs der er problemet. Da rapsen typisk står lidt tyndt i foragre pga megen trafik, og fordi græsser ofte ”angriber” fra kanten af marken, kan det være aktuelt med fuld dosering i foragre/ydre omgang og måske lidt lavere dosering inde i marken.
Specielt vedr. væselhale
Væselhale breder sig til flere og flere marker. I vinterrapsen kan væselhale for alvor brede sig, da tidlig såning fremmer forekomsten af væselhale, og i de åbne områder i vinterrapsen kan væselhale blive voldsomt dominerende.

Kerb har en god effekt på væselhale, men selv ved stor mængde er Kerb ikke fuldt effektiv. I praksis ses, at væselhale visner ned, men skyder igen i foråret og sætter en del frøstængler. Hermed sker der en opformering og spredning af væselhale.
Selvom der sprøjtes med Kerb mod væselhale, vil mange væselhale genskyde i løbet af vinter og forår og give en stor opformering i vinterrapsmarken.

Foto: Michael Riis
Når først der er anvendt Kerb, er mulighed for omsåning begrænset. Der må ikke sås korn i 7 mdr. efter behandling. Ved omsåning efter Kerb-behandling kan der ifølge etiketten kun etableres vårraps, ærter, majs og kartofler. Og er der desuden behandlet med Belkar i vinterrapsen, er omsåning med ærter og (heste)bønner også ude af billedet. Derfor er det vigtigt at målrette Kerb-behandling til områder i marken, hvor man forventer at undgå omsåning.

Udfør et ”før-Kerb” besøg i marken og vær kritisk med at udpege områderne med væselhale. Tro ikke at de tætte inficerede områder nok skal forsvinde. Særligt udfordret er de tynde rapsmarker. 

De udpegede områder sprøjtes ikke med Kerb, men nedvisnes i stedet med glyphosat. Større områder eller hele marker kan omsås med vårsæd. Mindre områder kan henligge urørt, idet eventuel nyfremspiring af væselhale i foråret ikke sætter frø.

Væselhale kan etablere sig voldsomt i tynde rapsmarker.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram