+45 96 15 30 00

17. august 2022

Krav til efterafgrøder

Efterafgrøderne kan inddeles i to grupper
Overordnet set kan vi inddele efterafgrøderne i to grupper. Det er udlæg af græs sået i foråret eller efterafgrøder etableret før eller efter høst af hovedafgrøden. Lange perioder med tørt vejr har betydet, at ikke alle græsudlæg er lykkedes særlig godt. Det er derfor vigtigt at vurdere arealer med græsudlæg efter høst med henblik på en evt. isåning af efterafgrøde. Områder over 100 kvm som ikke har en tilstrækkelig dækning vil blive underkendt i tilfælde af kontrol. Derudover kan en dårlig etableret efterafgrøde også kun i begrænset omfang holde på kvælstof, som alligevel bliver modregnet i næste års kvote. Der er derfor altmulig god grund til at sikre sig en god og veletableret efterafgrøde.

MFO efterafgrøder skal bestå af en blanding af mindst to arter. Det kan f.eks. være en blanding af byg, havre, rug og evt. olieræddike. Hvede er ikke godkendt som efterafgrøde.

Pligtige, målrettede og husdyrefterafgrøderne behøver ikke at bestå af en blanding. I praksis er det dog en god idé at blande arter her også, da de så også kan tælle med som MFO hvis der måtte være behov for dette. Derudover kan det være en fordel, hvis den ene art ikke kommer tilstrækkelig godt.

Udsædsmængden afhænger af etableringsmetoden og nedbør. Hvis der kun sås en blanding af korn vil en mængde på 60-90 kg korn være passende. Ved iblanding af 6-10 kg olieræddike kan mængden af korn reduceres til 40-60 kg.
50 kg korn (ikke hvede) + 8 kg olieræddike kan bruges til alle typer af efterafgrøder.
Målrettede efterafgrøder er stedfaste
Fælles for alle efterafgrøderne er at de skal være etableret senest 20. august. En senere etablering vil som tidligere medføre en reduktion af kvoten i 2023. Såning i tidsrummet mellem 21. august og 7. september skal indberettes til styrelsen inden 10. september. På marker med udlæg skal hovedafgrøden ligeledes være høstet inden 20. august. Også her skal en senere høst indberettes.

Målrettede efterafgrøder er stedfaste, hvilket vil sige at de er bundet op på bestemte marker. De kan dog flyttes til andre marker der ligger inde for samme ID15-område. Dette skal dog indberettes.

Krav til dækning kontrolleres ved en eventuel kontrol. Der er ikke et krav til antallet af planter. Derimod er der krav til at planterne skal være jævnt fordelt over hele arealet og have en dækning der svarer til etableringstidspunktet.
"Kontakt din planterådgiver hvis du har ændringer eller spørgsmål til din efterafgrødeplan eller efterafgrøder generelt"

Nikolaj Østergaard Wagner

Planterådgiver
Mail: now@fjordland.dk
Tlf: 9615 3533
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram