+45 96 15 30 00

25. maj 2022

Målrettede efterafgrøder

De frivillige målrettede efterafgrøder (Dem der giver 500,- i tilskud) er blevet indberettet sammen med hektaransøgningen og er nu låst. Landbrugsstyrelsen vil nu vil nu give tilsagn til de arealer der er tilmeldt indenfor ”behovet” i de forskellige vandoplande.
Hvis du ikke har fået tilsagn til alle de målrettede efterafgrøder, du har tilmeldt. Kan det skyldes at der i dit vandopland er overanmeldt generelt.
Hvis du har tilmeldt færre målrettede efterafgrøder end behovet på din ejendom, kan du ende med at få et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder. Hvor stort dette krav afhænger af hvor stort et areal der er tilmeldt vandoplandet. Så hvis din nabo har overanmeldt, kan din krav obligatoriske godt blive mindre end forventet.
Som landmand skal du være opmærksom på at de målrettede efterafgrøder er stedfaste. Det betyder at hvis du f.eks. ikke kan få etableret efterafgrøden i den mark den er tilmeldt i skal det indberettes inden 10. september. Du skal også være opmærksom på at målrettede efterafgrøder kun kan flyttes til marker i samme ID-15-Område.

Generelt anbefales det at du kontakter din konsulent hvis du skal flytte med dine efterafgrøder.

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
Mail: jcl@fjordland.dk
Tlf: 9615 3039
Tilbage til nyhedsarkivet
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram