+45 96 15 30 00

20. december 2023

Majssortsvalg 2024

Ligegyldigt hvad majsen skal bruges til, bør man have fokus på sorternes stabilitet, stanfasthed og selvfølgelig gode udbytter. Sortsvalg.dk kan hjælpe dig med at holde de forskellige sorter op imod hinanden og sammenligne på tværs på udbydere.

Punkter til valg af majssort

Hvad er sortens sandsynlighed for at blive moden hos dig?
Sorterne i figuren er sorteret tidlighed med den tidligste øverst. Tallet i parentesen viser den teoretiske modningsdato i antal dage efter 1. september.
Den bedste majshelsæd høstes ved 31-33% TS
Pas på med at lade dig lokke af store udbyttepotentialer i en sen majssort. Hvis majsen ikke kan nå at blive færdig, får du aldrig det store udbytte med hjem alligevel.
Skal majsen bruges til biogas eller til at fodre køer?
Til biogas vælges en sort med højt tørstofudbytte. Fordøjelighed mv. er mindre interessant her.
Til at fodre køer vælges sorter der kombinerer store udbytter, højenergikoncentration (NEL20) og høj FK NDF.
Skal majsen tages som helsæd eller som kolbemajs?
Hvis majsen skal høstes som kolbemajs skal der også tages højde for dette i sortsvalget. Der er langt fra alle sorter der egner sig til at blive brugt til kolbemajs. Nogle eksempler på sorter der ofte bruges til kolbemajs kunne være: Prospect, Conclusion eller KWS Exelon.

Er sortsblanding en fordel?

Som udgangspunkt ses der ikke den samme synergieffekt af sortsblandinger i majs som det er tilfældet i eksempelvis kornafgrøder. Hvis man alligevel vælger en sortsblanding i majs, skal man være opmærksom på at det er nødvendigt at vælge sorter med ca. samme tidlighed og højde og at frøene skal have ca. samme størrelse. Hvis ikke disse kriterier opfyldes har forsøgene vist at sortsblandingen vil påvirke udbyttet negativt.

Hvis argumentet for at bruge en sortsblanding er at sikre en ensartet ensilagestak kan man, som alternativ til en decideret sortsblanding, så to sorter med ca. samme tidlighed i hver halvdel af såmaskinen. På den måde vil de to sorter blive blandet jævnt i stakken ved høst.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JENS CHR. LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram