+45 96 15 30 00

20. september 2023

Mangangødskning i efteråret

Af vintersædsarterne er vinterbyg mest følsom. Vinterhvede kan også rammes hårdt af manganmangel, især ved tidlig såning. Vinterrug er mindre følsom, og vinterraps anses normalt ikke for at være følsom for manganmangel.
Vær opmærksom på, at der især kan være behov for en behandling mod manganmangel i disse tilfælde:
Hvor der før er konstateret problemer med manganmangel i marken
Marker med et højt reaktionstal i forhold til jordtypen samt et højt indhold af organisk materiale
Hvor der ikke er anvendt forsurende gødninger (f.eks. svovlsur ammoniak eller DAP)
Hvor der er sået vinterhvedesorter med lav tolerance overfor manganmangel (Pondus, Rembrandt eller KWS Colosseum)
Vinterbyg eller vinterhvede, der på nuværende tidspunkt er kraftigere end normal
Hvor vinterhveden er sået tidligt
Hvis der er visuelle tegn på manganmangel i marken
Manganmangel kan fastlægges mere præcist ved at måle med en mangantester (NN Easy 55). Kontakt eventuelt din planteavlskonsulent, hvis du gerne vil have udført en måling.
Undgå at køre ved udsigt til hård nattefrost
Undgå udsprøjtning i direkte sol, normalt ikke et problem i efteråret
Vær opmærksom på at der kan være større risiko for svidninger af afgrøden, hvis afgrøden er stresset f.eks. af høje temperaturer eller vandmangel. Blanding af mikronæringsstoffer kan i stressede afgrøder øge svidningsrisikoen
Manganstrategi
Mangan transporteres dårligt rundt i planten. Derfor skal udsprøjtning af mangan ske før symptomerne viser sig. Normalt vil 1-3 mangangødskninger kunne forebygge mangel, men på arealer disponeret for manganmangel kan det være nødvendigt med flere behandlinger. Første mangansprøjtning foretages i 3-4 bladstadiet. Der kan så følges op for hver 2-3 uger, der hvor det er nødvendigt. Planternes dårlige transport af mangan betyder også at det ikke hjælper at øge dosis af mangan i de enkelte behandlinger. Mangan skal udsprøjtes på de nye blade efterhånden som disse vokser frem. Derfor kan det i nogle tilfælde, f.eks. ved et meget mildt efterår/vinter, være nødvendigt at fortsætte behandlingen helt til jul. Specielt arealer disponeret for manganmangel skal have ekstra opmærksomhed.
Manganmidler til udsprøjtning
I tabellen kan du finde mangan-midler egnet til udsprøjtning, inklusiv dosering anbefalet af firmaerne. Normalt er der stort set samme effekt af midlerne pr. kg mangan. Valg af middel kan derfor ske ud fra pris og håndterbarheden af midlet.

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram