+45 96 15 30 00

11. maj 2022

Manganmangel i vårsæd

Placering af gødning ved såning eller sammenblanding med såsæden vil ofte modvirke manganmangel til en vis grad.
I vårsæd sprøjtes der generelt med mangan efter behov. Symptomer på manganmangel er blege, lysegrønne blade med talrige, små rækkestillede kanelbrune pletter, ofte med lys midte. På afstand genkendes ofte de karakteristiske mørkere striber i sporene, hvor jorden er sammenpresset, og hvor mangan derfor er mere tilgængelig for planterne. Placering af gødning ved såning eller sammenblanding med såsæden vil ofte modvirke manganmangel til en vis grad.

I områder, hvor der tidligere er set stærk manganmangel bruges placeret svovlsur ammoniak eller DAP-gødning ved såning eller der udsprøjtes forebyggende med manganmidler fra 3.-4. bladstadiet med 1,5-2 kg mangansulfat + 0,1 l spredeklæbemiddel.
Bladgødskning med mangan skal foretages, før afgrøden begynder at lide af mangan-mangel på grund af den ringe evne til at flytte mangan i planten. Plantens ringe evne til at flytte mangan rundt i planten, betyder at det ikke hjælper at øge doseringen af mangan i den enkelte sprøjtning. Derimod er man nødt til at gentage behandlingerne for at afhjælpe mangel i de nydannede plantedele. Derfor kan det være nødvendigt at gentage behandlingerne med ca. 14 dages mellemrum i vækstperioden, hvis der er alvorlige problemer med manganmangel.

Der ses sjældent effekter udover en tilførsel af 400 g mangan pr. ha pr. udsprøjtning.
Vi ser i skrivende stund flere steder med manganmangel især pga. den tørre periode vi befinder os i. Det er derfor vigtigt at få fuldt op på sine arealer.

THOMAS GRAM

Planterådgiver
Mail: tgr@fjordland.dk
Tlf: 9663 0558
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram