+45 96 15 30 00

14. september 2023

Mikronæringsstoffer til vinterraps

På husdyrbrug er der ofte overskud af mikronæringsstoffer
Hvis marken ikke jævnligt tilføres husdyrgødning, vil jordens indhold af mikronæringsstoffer blive mindre og mindre, når afgrødernes bortførsel ikke erstattes. Men en stor del af dansk landbrugsjord tildeles husdyrgødning og dermed overskud af mikronæringsstoffer. Dette sikrer ikke nødvendigvis mod, at der kan opstå mangel på mangan og bor, fordi tilgængeligheden af disse næringsstoffer i jorden kan være lav. En optimal tilgængelighed kan sikres ved bl.a. at sørge for, at jordens reaktionstal er optimale.
Strategi for behandling med mikronæringsstoffer
I nedenstående tabel er skitseret, hvilken strategi man kan anvende for at undgå udbyttetab eller unødige omkostninger til brug af mikronæringsstoffer. I følsomme afgrøder og/eller hvor der er risiko for mangel, er det ekstra relevant, enten at foretage en forebyggende behandling eller at anvende planteanalyser eller lignende til at fastlægge behovet. Enkelte forsøg med udsprøjtning af bor til vinterraps har resulteret i meget høje merudbytter, uden at det kunne forklares med plante- eller jordanalyser. Derfor kan en forebyggende behandling med bor i raps tilrådes ud fra et forsigtighedsprincip.
Tabel 1:
Hvornår skal der behandles med mikronæringsstoffer?

MIKRONÆRINGS-STOF

FØLSOMME AFGRØDER

HVOR ER DER RISIKO FOR MANGEL?

RISIKO FOR TAB

FOREBYGGELSE NØDVENDIG

FASTLÆGGELSE AF BEHOV

Mangan
Vinterbyg
Havre
Vårbyg
Kartofler
Vinterhvede
Spinat
Roer
Majs
Løs jord eller højt humus indhold 
Rt over 6,5 på sandjord og over 7,5 på lerjord
Meget stor
I korn (ikke rug)
Kartofler
Roer
Spinat og 
Majs
hvor der er erfaringer for mangel i pletter fra tidligere år
Måling med mangantester.
Visuelle bedømmelser.
Bor
Roer
Kors-blomstrede afgrøder
Lucerne
Majs
Sandjord med højt reaktionstal.
Tørre forhold.
Stor
I raps (kors-blomstrede), majs og roer:
Erfaringer for mangel i tidligere år.
Ved højt Rt i forhold til jordtype.
I raps og majs på specielt lettere jord kan foretages en forebyggende behandling.
Planteanalyse kan give en indikation.
Kobber
Hvede
Byg
Havre
Lucerne
Spinat
Bælgplanter
Sandjord med højt humus-indhold, høj- og lavmoser, tørre forhold
Stor
Jordanalyse ved "normal" jordprøve-udtagning.
Planteanalyse.
Zink
Majs
Korn
Sandjord med højt reaktionstal
Lille 1)
Jordanalyse ved "normal" jordprøve-udtagning.
Planteanalyse.
Molybdæn
Kvælstof-fikserende afgrøder, Kors-blomstrede afgrøder,
Roer
Havre
Lavt reaktionstal på okkerholdige jorder
Lille 2)
Planteanalyser.
Evt. jordanalyse.
Jern
Havre
Højmoser
Højt reaktionstal
Meget lille 3)
Planteanalyse
1) Zinkmangel i Danmark er sjældent. Det kan være mest aktuelt i majs, men behovet er her normalt dækket at husdyrgødning.
2) Molybdænmangel i landbrugsafgrøder er sjældent og behandling kun nødvendigt i sjældne tilfælde.
3) Merudbytte for tilførsel af jern er meget sjældne og tilførsel til landbrugsafgrøder er meget sjældent nødvendigt.

FJORDLAND ANBEFALER

På lettere jorde uden større tilførsel af husdyrgødning bør vinterraps tilføres 300 – 500 g bor pr. ha, enten forår eller delt tilførsel efterår og forår.
Bor til raps kan tilføres med borholdige gødninger eller ved udsprøjtning. 

Nedenstående tabel viser midler til udsprøjtning.
Tabel 2:
Midler til udsprøjtning

BOR

FORM

PCT. B

INDHOLD
G NÆRINGSSTOF PR. KG/L GØDNING
(FASTE OG FLYDENDE)

N  P  K  Mg  S  Cu  Mn  Zn  B

SPREDE-KLÆBEMIDDEL

BioBor 150 1)
Flydende
11,0
150
     Nej
Bor 150
MEA
Flydende
11,0
150
     Nej
Solubor 21
Fast
21,0
210
    Nej
Solubor DF
Fast
17,5
175
    Nej
YaraVita
Bortrac 150
Flyndende
11,1
150
    Nej
Profi Bor 150 1)
Flyndende
11,0
150
    Nej
1) Må anvendes af økologer
Ved blanding af miderne i tabel 1 med skadedyrs- og ukrudtsmidler gælder generelt, at man ikke bør blande med mere end to midler. Midlerne i tabel 1 kan normalt blandes med skadedyrsmidler, men ikke med alle ukrudtsmidler og ikke med mangansulfat.
YaraVita-produkternes egenskaber ved blanding med pesticider kan ses på Tankmix.com
BioNutria produkternes blandbarhed med plantebeskyttelsesmidler findes på BioNutria's hjemmeside
Tilsætning af borprodukter hæver pH i blandingen, men det er normalt ikke et problem med de mængder bor, der blandes i.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram