+45 96 15 30 00

23. marts 2023

N-prognose 2023

Mindre kvælstofbehov på lerjorde...
Som man også kunne læse i Landbrugsavisen i sidste uge viser årets kvælstofprognose, at der er mindre kvælstofbehov på lerjorde JB 5-6 og JB 7-8, på marker med disse jordtyper trækkes derfor 5 kg N/ha fra kvoten. De øvrige jordtyper ender ligesom 2022 på 0 kg N/ha. Kvælstofprognosen er gældende for korn og vårsåede afgrøder.

Prognosen bygger på N-min prøver udtaget i februar 2023. I år med høje nedbørsmængder, i løbet af vinteren, vil der udvaskes mere N end normalt. Dermed vil der være mindre kvælstof tilgængeligt for planterne, hvilket så vil udløse en forhøjet kvote. Et omvendt scenarie gør sig gældende i vintre med en nedbørsmængde under gennemsnittet.

På trods af, at der i nogle dele af landet er faldet meget regn viser N-min målingerne, at der er mere kvælstof tilgængeligt end gennemsnittet over de sidste 11 år. Der er ikke fundet grundlag for at opdele landet i flere områder. I tabellen herunder kan du se korrektionen til N-kvoten på de forskellige jordtyper.
Se i øvrigt kvælstofprognosen for 2023 her.

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
Tlf.: 9615 3039
Mail: jcl@fjordland.dk
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram