+45 96 15 30 00

8. marts 2023

Nye krav til førelse af sprøjtejournaler

Der er den 1. juli 2022 blevet strammet op på kravene til sprøjtejournalen.
Det er nyt, at man altid skal kunne fremvise en opdateret sprøjtejournal ved uanmeldt kontrol. I journalen skal man nu også angive produktnavn og produktets registreringsnummer. Tidligere havde man tre dage til indsende ajourført sprøjtejournal.

Sprøjtejournalen skal indeholde
Mark nr. eller markens navn
Afgrøde som behandles
Arealets størrelse i ha med 1 decimal eller m2
Angivelse af anvendt Middel med navn og registreringsnummer
Anvendt dosering
Dato for anvendelse
Ejers navn og CVR nummer
Dokumentation for afdriftsreducerende dysser ved brug af pesticider med et generelt krav for hele marken, f.eks. produkter med prosulfocarb (bl.a. Boxer)
Midler med disse indholdsstoffer er omfattet triazolreglerne.

Difenoconazol
Tebuconazol
Mefentrifluconazol
Der er intet krav om at afgrødens vækstadie skal anføres i sprøjtejournalen ved brug af triazol-midlerne. Det er en god ide, at anføre vækststadie, når der sprøjtes med triazolholdige midler, da dette kan lette dokumentationsdelen under kontrol.
Sprøjtejournalen kan enten føres på papir, eller digitalt med brug af f.eks. FarmTracking. Hvis man bruger en digital løsning, er det ved et kontrolbesøg fra landbrugsstyrelsen, nok at fremvise sprøjtejournalen på telefon eller tablet.
Planteavl fjordland marksprøjte traktor sprøjte mark
Skribent: Søren Vindelbo, praktikant i planteavl - Lemvig
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram