+45 96 15 30 00

20. marts 2024

Opfølgende ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede

Den tidlige græsukrudtsbekæmpelse kræver desværre nogle gange en senere opfølgning mod tokimbladet ukrudt, fordi frøukrudtet spirer frem senere. Indsatsen skal forventeligt sættes ind i april måned når der er god vækst.

Som udgangspunkt er fuglegræs at betragte som resistent, hvorfor gamle kendte løsninger udelukkende med minimidler ikke tilrådes. Er vi på vej hen mod resistens, vil selv halv-høje doser bare skubbe yderligere til resistensopbygningen.

Burresnerre, fuglegræs, kamille, storkenæb, valmue og kornblomst er oftest de arter, der udløser en opfølgende sprøjtning om foråret. Agerstedmoder og ærenpris bør være godt bekæmpet i efteråret med DFF eller Mateno Duo.
Følgende tabel har fokus på middelvalg, som resistensbrydere:
Det er vigtigt at komme ud i marken og se hvilke ukrudtsarter man har, før man foretager sit middelvalg. Fjordlands planterådgivere deltager selvfølgelig gerne i dette.
ANDRE LØSNINGER, DOSERINGER OG PRISER FINDES HER
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

THOMAS GRAM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram