+45 96 15 30 00

23. november 2022

Organisk gødning og høje gødningspriser

Grundet de høje priser på kunstgødning er der generelt rift om gyllen, både i rå og afgasset form. Derfor kunne man godt ønske sig at der var en alternativ kilde til organisk gødning som ingen havde tænkt på tidligere, men det er desværre ikke tilfældet. Det ser umiddelbart ud til at markedet er støvsuget for alternative organiske gødninger såsom Have-/Parkaffald, Bioaske, Kartoffelsfrugtsaft, spildevandsslam osv. Men du kan med fordel allerede nu begynde at sikre dig aftaler frem i tiden.

Vi kan derfor kun opfordre til at få lavet gylleaftaler hvor det kan lade sig gøre. 
Foto: Casper Laursen, SEGES
Hvis ikke der kan findes gylle, i den ene eller anden form, bliver alternativet relativt dyr kunstgødning. Prisforholdet mellem korn og kunstgødning betyder at det på mange planteavlsejendomme vil kunne være økonomisk rentabelt at skrue ned for tildelingen af N. Afhængigt af afgrøde og tilgængelighed af organisk gødning vil det mange steder kunne betale sig at spare op til 30 kg N i kunstgødning. Derfor kan alternativet N-Kvote-reduktion være en attraktiv mulighed for at opfylde en betragtelig del af efterafgrødekravene i 2023.

Få booket et møde med din planterådgiver, så du kan få regnet på hvad der bedst kan betale sig på din bedrift.
Kontakt din planterådgiver og få beregnet, hvad der bedst kan betale sig...

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram