+45 96 15 30 00

29. marts 2023

Planterådgivernes registreringsnet

SEGES giver dig en oversigt over udviklingen af skadevoldere og en række anbefalinger til hvornår og hvordan afgrøderne beskyttes. Der indberettes primært i forår og sommer og i mindre grad om efteråret.
Anbefalingerne gøres tilgængelige via Registreringsnettet, der er en platform, hvor Seges, i samarbejde med planterådgiverne, samler viden om skadedyr og svampeangreb i de forskellige afgrøder. Hver tirsdag udkommer ugens kommentar til udviklingen af skadevoldere og hvornår skadetærsklerne er overskredet.

Fra 2023, er resultaterne i registreringsnettet forbeholdt SEGES og Planterådgivere under DLBR.

Vi vil her i Fjordland.Mark viderebringe resultater og anbefalinger for relevante skadegørere.

Der er i denne uge registreringer for Bladribbesnudebille og Lys Bladplet i vinterraps.
Registreringsnet uge 13:

Lys bladplet

Forekomsten af lys bladplet følges fra primo marts i ca. 30 vinterrapsmarker i planterådgivernes registreringsnet. Der er denne uge pt. bedømt i 26 marker. Der er fundet angreb i 9 marker, men svage angreb (maks. 2 procent dækning). I en enkelt mark er der dog 30 procent angrebne planter og 5 procent dækning. Sorten er LG Auckland, som ifølge engelske angivelser skulle være mindre modtagelig, hvorfor angreb skulle udvikle sig langsommere end i mere modtagelige sorter.

Den vejledende bekæmpelsestærskel ved begyndende strækning er 20 procent angrebne planter. Ved afsluttet strækning kan tolereres højere angreb. En nøjagtig tærskel er ikke kendt på dette tidspunkt, men der skal her være en vis dækning på bladene.

Til tidlig bekæmpelse er kun Folicur Xpert EC 240 og Prosaro (kun ved angreb af andre svampe også) godkendt. 0,4 l/ha anbefales ved behov, og disse doser tæller 96 hhv. 75 procent i triazolregnskabet.

Bladribbesnudebiller

I uge 10 blev der også sat gule fangbakker ud i de samme vinterrapsmarker for at følge forekomsten af bladribbesnudebiller. Indholdet i fangbakkerne optælles herefter hver mandag-tirsdag.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er 15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke indenfor en uge. Bekæmpelse er først aktuel 10-14 dage efter fangsterne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Der skal efter de 10-14 dage også være nogenlunde mildt ellers kan behandlingen fortsat trækkes.

Forekomsten af bladribbesnudebiller i gule fangbakker er denne uge aflæst i 31 marker.

Der er i den forløbne uge kun fundet bladribbesnudebiller i 3 marker og kun 4-5 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. I de 2 af markerne med fangster var der høje fangster i den foregående uge nemlig 74 bladribbesnudebiller pr. fangbakke ved Ringsted og 26 bladribbesnudebiller pr. fangbakke ved Sorø. Bladribbesnudebillerne opholder sig selvfølgelig stadig i de 2 marker, men billerne har ikke været aktive i det kølige og ustadige vejr i den forløbne uge. Ved stigende temperatur er bekæmpelse dog aktuel i de 2 marker med høje fangster. Æglægning vurderes at kunne ske fra omkring 10°C. Jo varmere og jo mere solrigt jo flere æg lægges.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,1 kg Kaiso Sorbie eller 0,2 kg Lamdex (kun ved forekomst af andre skadedyr også). Mavrik er uden effekt på bladribbesnudebiller.

BLADRIBBESNUDEBILLE

Nærbillede af bladribbesnudebille i fangbakke. Den hvide plet på ryggen er tydelig, men kun når billen er nogenlunde tør.

BLADRIBBESNUDEBILLE

Bemærk også de rødgule fødder
Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram