+45 96 15 30 00

17. januar 2024

Præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder - regler

Der er efterhånden rigtig mange der anvender præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder og det bliver mere og mere aktuelt i takt med at kravet til efterafgrøder er stigende.

Vi har ofte oplevet at der skal lidt indkøring til før man bliver tryg ved at bruge systemet. Vores erfaringer gennem de sidste 3-4 år, er dog, at det langt hen ad vejen kører rigtigt godt. Udarbejdelse af tildelingsfiler, overførsel af filer til traktor eller terminal kører fint, og selve spredningen i marken går også fint. Der kan stadig være lidt udfordringer når dokumentationen skal gemmes og kunne fremvises ved en eventuel kontrol. Vi har dog dygtige folk på Fjordland som kan være behjælpelige med dette.

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at præcisionslandbrug kan anvendes som alternativ til efterafgrøder:
Fastsættelse af kvælstofbehovet for hver mark – dette gøres når der laves gødningsplan
Udarbejdelse af tildelingsfil på baggrund af satellit målinger
Udførelse af positionsbestemt gradueret gødningstildeling med udstyr, der har sektionsstyring og kantspredningsudstyr
Bestemmelse af indholdet af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning. OBS prøve skal udtages og analyseres, så resultat foreligger inden udkørsel. Der skal udtages en prøve fra hvert gødningslager.
Omregningsfaktoren for præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder er 11:1. Det betyder, at du skal have anvendt præcisionslandbrug på 11 ha af dine marker med korn eller raps for at erstatte 1 ha efterafgrøder.
Dokumentation af tiltag kan ske ved brug af MarkOnline, Næsgaard Mark eller et andet markstyringsprogram.

Præcisionslandbrug handler om at bruge ressourcerne hvor du får det bedste økonomiske udbytte af dem – enten på kort eller langt sigt. Derfor er det langt mere interessant at beskæftige sig med præcisionsjordbrug ud fra et fagligt perspektiv, fremfor at kunne spare en smule efterafgrøder. De faglige perspektiver/muligheder vil blive behandlet i en artikel i nærmeste fremtid.
Tag en snak med din planterådgiver, hvis du påtænker at gå i gang med præcisionsjordbrug.

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram