+45 96 15 30 00

13. marts 2024

Registreringsnet uge 11

LYS BLADPLET

Forekomsten af lys bladplet følges fra 4.-5. marts i ca. 30 vinterrapsmarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Der er pt. bedømt i 23 marker på landsplan.

Der er ingen eller meget svage angreb i næsten alle marker. I to marker med sorterne Creed hhv. LG Scorpion er fundet 20 procent angrebne planter og 3 procent dækning af lys bladplet. Creed er modtagelig, mens firmaet angiver LG Scorpion som middel modtagelig. Angreb udvikler sig langsomt i mindre modtagelige sorter.

Den vejledende bekæmpelsestærskel ved begyndende strækning er 20 procent angrebne planter og noget højere ved afsluttet strækning. Ved vurdering af behov bør der dog også tages hensyn til dækningsprocenten

BLADRIBBESNUDEBILLER

I uge 10 blev der også sat gule fangbakker ud i de samme ca. 30 vinterrapsmarker for at følge forekomsten af bladribbesnudebiller. Indholdet optælles herefter hver mandag-tirsdag.

Der er i år udsat 4 fangbakker pr. mark, og fangbakkerne hæves efterhånden som rapsen vokser. Bladribbesnudebillerne overvintrer i hegn og lign., og én af fangbakkerne er derfor sat op ved hegn, mens de øvrige tre fangbakker er placeret med 75-100 meters mellemrum i marken.

Første tømning af fangbakkerne i 25 marker er foretaget. Der er kun fundet bladribbesnudebiller på 2 lokaliteter med i gennemsnit 2,7 (3,2,4,2 biller i de 4 bakker) hhv. 0,25 (1,0,0,0) bladribbesnudebiller pr. fangbakke.
Bladribbesnudebille i fangbakken. Den hvide plet på ryggen og de rådgule fødder er karakteristiske. Den hvide plet ses dog ikke så tydeligt, når billerne er våde
I forbindelse med landsforsøg har der allerede fra uge 9 været udsat gule fangbakker i ca. 10 vinterrapsmarker. Der er her hidtil ikke fanget bladribbesnudebiller i fangbakkerne.
Den vejledende bekæmpelsestærskel er mindst 15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke pr. uge, og der er således pt. intet bekæmpelsesbehov.

Tidspunktet for bladribbesnudebillernes fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved omkring 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILABGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram